Tarptautinę kovos su skurdu dieną minint: skurdas – mūsų visų atsak...

Šiandien, spalio 17 d., visame pasaulyje minima Tarptautinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi diena. Vis dėlto, šiuo metu Lietuvoje su skurdo rizika susiduria kas penktas Lietuvos gyventojas. Naujausi duomenys rodo, kad skurdo rizikos lygis 2017 m. siekė 22.9 proc., taip palikdamas Lietuvą viena iš lyderiaujančių Europos Sąjungoje pagal aukštus skurdo rizikos rodiklius.

Birželio 6 d. kviečiame diskutuoti apie minimalių pajamų apsaugą

Ekonominė situacija Lietuvoje kasmet vis gerėja. Nuolat džiaugiamasi augančiais BVP ir kitais makroekonominiais rodikliais, tačiau skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis Lietuvoje nemažėja ir yra vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Tuo tarpu socialinės paramos gavėjai sudaro tik 3 proc. Lietuvos gyventojų ir šis skaičius vis mažėja. Šie skaičiai byloja apie vykdomą neefektyvią socialinę politiką. Nacionalinis skurdo...

Pristatytas įdarbinimo paslaugų tyrimas

Gruodžio 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pristatytas tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“. Tyrimas atkleidė, kad skirtingų grupių problemos yra nevienodos. Pažeidžiamiems asmenims sunku įsilieti į darbo rinką dėl patiriamų problemų daugiamatiškumo, kuris pasireiškia skirtinga patiriamų problemų apimtimi, skirtinga kombinacija ir sunkumu.

Tinklas kviečia į įdarbinimo paslaugų tyrimo pristatymą

Su kokiais sunkumais susiduria ilgalaikiai bedarbiai? Kokios paslaugos yra reikalingos sunkiai integruojamoms grupėms? Kaip į šiuos sunkumus atliepia Lietuvos darbo birža ir kokią pagalbą teikia nevyriausybinės organizacijos? Į šiuos ir kitus klausimus bandysime atsakyti tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“ pristatyme.

Seime pristatyta Tinklo atlikta studija “Socialinės paramos r...

Šiandien Seime vyko Tinklo atliktos „Piniginės socialinės paramos reformos poveikio vertinimo“ studijos pristatymas. Pristatymo metu buvo kalbama ir apie socialinės paramos tobulinimo kryptis, kurios turi vadovautis trimis principais – adekvatumas, prieinamumas ir įgalinimas.

Kvietimas į studijos „Socialinės paramos reformos vertinimas”...

2012 m. atlikus eksperimentą penkiose pilotinėse savivaldybėse, 2014 m. visoje Lietuvoje buvo įvykdyta socialinės paramos sistemos pertvarka. Nuo reformos pradžios 2012 m. iki 2016 m. paramos gavėjų skaičius sumažėjo 60.4 proc. Tuo pat metu išlaidos piniginei socialinei paramai sumažėjo 112 912 tūkst. eurų. Savivaldybėse džiaugiamasi gerėjančiais rodikliais ir sutaupytomis lėšomis, kurias galima išleisti kitoms socialinėms...

Tinklo nariai diskutavo strateginiame susitikime

Spalio 9 -10 d. vykusiame Tinklo narių strateginiame susitikime ir mokymuose organizacijų atstovai formavo ateinančių metų strategines kryptis ir grynino Tinklo vertybines pozicijas. Tuo pačiu nariai mokėsi socialinio verslo principų, generavo alternatyvias veiklos ir finansavimo idėjas, dalijosi patirtimi ir praplėtė organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo galimybes.

EAPN konferencija „Kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai a...

Š. m. birželio 15 diena, Briuselyje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2017 m. metinė konferencija „Pasitinkant 2020 m. – kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?“ ir buvo organizuotas darbas grupėse. Konferencijoje dalyvavo Europos Tarybos, Europos Komisijos, didžiausių europinių nevyriausybinių organizacijų tinklų (Eurodiakonia, Eurochild, SMES Europa ir kt), Europos universitetų atstovai...

Tinklo narių visuotinio susitikimo metu aptartos nevyriausybinių or...

Kovo 10 dieną vyko visuotinis Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narių susitikimas. Susitikime svečiavęsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, ministras L. Kukuraitis ir viceministras, buvęs Tinklo valdybos narys E. Bingelis, išsakė palaikymą nevyriausybiniam sektoriui ir pabrėžė nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo svarbą. Diskusijos metu aptartos nevyriausybinio sektoriaus augimo prioritetinės kryptys. Ypatingas dėmesys skiriamas paslaugų šeimai stiprinimui,...