Tinklo narių visuotinio susitikimo metu aptartos nevyriausybinių organizacijų stiprinimo kryptys

2017 13 03 Komentarų: 0

Kovo 10 dieną vyko visuotinis Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo narių susitikimas. Susitikime svečiavęsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, ministras L. Kukuraitis ir viceministras, buvęs Tinklo valdybos narys E. Bingelis, išsakė palaikymą nevyriausybiniam sektoriui ir pabrėžė nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo svarbą. Diskusijos metu aptartos nevyriausybinio sektoriaus augimo prioritetinės kryptys. Ypatingas dėmesys skiriamas paslaugų šeimai stiprinimui, dar labiau įtraukiant nevyriausybines organizacijas, plečiant vaikų dienos centrų veiklą ir kitas paslaugas šeimai.
„Ieškome būdų stiprinti nevyriausybininių organizacijų lauką, kad būtų pasiektos net ir mažiausios organizacijos. Todėl reikia gerinti teikiamų paslaugų kokybę, stiprinti organizacijų administracinius gebėjimus bei savęs pristatymo ir atstovavimo įgūdžius“– teigė viceministras E. Bingelis. Pasak ministerijos atstovų, sustiprinus šias sritis, nevyriausybinis sektorius galės būti patrauklus ir patikimas partneris savivaldybėms.
Susitikimo metu buvo aptartos ir Tinklo narių tarpusavio bendradarbiavimo kryptys. Vieningai pritarta, jog, siekiant sumažinti skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje, nevyriausybinis sektorius turi dirbti kartu, ir, kaip teigė Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, organizacijos turėtų žvelgti plačiau – siekti ne tik savo interesų, bet dirbti dėl bendro gėrio.
Susitikimo metu taip pat pristatyta 2016 m. Tinklo veikla – atlikti tyrimai, rengti projektai bei dalyvavimas darbo grupėse. Aptartos ir tolesnės veiklos kryptys, išsakyti Tinklo narių pageidavimai bei pasiūlymai. Ateinančiais metais numatyta stiprinti narių bendradarbiavimą kuriant darbo grupes, tęsti asmenų, susiduriančių su antstolių problema advokacinę veiklą, rengti kitus mokslinius tyrimus. Taip pat svarstyta nevyriausybinio sektoriaus finansavimo mokymų galimybė.
Visuotininio susitikimo metu buvo renkama nauja valdyba. Šiemet valdybos narėmis išrinktos Rita Augutienė, Zita Juškienė, Dalia Kedavičienė, Elena Urbonienė bei Jurga Kuprytė – valdybos pirmininkė.