EMIN 2

 

EMIN yra organizacijų ir fizinių asmenų tinklas, siekiantis laipsniškai įtvirtinti teisę į adekvačias, prieinamas ir įgalinančias minimalių pajamų sistemas. EMIN vienija skirtingų sričių ekspertus, specialistus, akademikus ir kitus subjektus, aktyviai kovojančius su skurdu ir socialine atskirtimi. EMIN yra organizuojamas nacionaliniu ir ES lygiu visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Makedonijoje ir Serbijoje. EMIN koordinuoja Europos kovos su skurdu tinklas (European Anti Poverty Network – EAPN). Lietuvoje EMIN2 veiklą kuruoja Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tiklas. Daugiau informacijos apie EMIN anglų kalba galite rasti oficialioje EMIN svetainėje.

Kviečiame susipažinti su Atnaujintomis ES veiksmų gairėmis siekiant laipsniškai įtvirtinti adekvačias, prieinamas ir įgalinančias minimalių pajamų sistemas Europoje

Taip pat kviečiame skaityti:

Europos Komisija skatina valstybes nares tobulinti minimalių pajamų apsaugos schemas
Minimalių pajamų apsauga – oraus pragyvenimo lygio užtikrinimas

Lietuvos minimalių pajamų apsauga: orus pragyvenimas ar tik išgyvenimas?

Viena iš svarbiausių projekto dalių – kelionė autobusu, kurios metu Europos šalis lankė Europos kovos su skurdu organizacijos (angl. European Anti Poverty Network) ir ją palaikančių institucijų atstovų delegacija, kuri apjungė 32 Europos sostines. Jos metu, birželio 6 d.,  Lietuvoje buvo organizuojama tarptautinė konferencija “Minimalių pajamų apsauga Lietuvoje: padėti, investuoti ir įgalinti” ir Gyvosios bibliotekos popietė. Renginių bendraorganizatoriai – Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos savivaldybių asociacija, Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Visus konferencijos pranešimus rasite čia:

Minimalių pajamų apsaugos sistemų tikslas, Fintan Farell, EMIN koordinatorius

Socialinės paramos adekvatumas: kaip užtikrinti orų pragyvenimą?
Eitvydas Bingelis, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miglė Tuskienė, LR Finansų ministerija
Prof. dr. Romas Lazutka, Vilniaus universitetas

Socialinės paramos prieinamumas: piktnaudžiavimo ir prieinamumo dilema
Dr. Jekaterina Navickė, Vilniaus universitetas
Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacija
Ville-Veikko Pulkka, Helsinkio universitetas

Įgalinanti socialinė parama: efektyvaus įtraukimo į darbo rinką formulės paieškos
Kristina Ščerbickaitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos  darbo rinkos tyrimų institutas
Jurgita Kuprytė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas