NSMOT kompetencijų stiprinimas

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (NSMOT) 2021 kovo mėn. – 2021 gruodžio mėn.  įgyvendino projektą „NSMOT kompetencijų stiprinimas“, kurį  finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Šiuo projektu, buvo siekiama sustiprinti NSMOT, kad asociacija galėtų geriau atstovauti skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius žmones, darytų įtaką sprendimų priėmimui bei politikos formavimui. Tikslui įgyvendinti buvo siekiama plėsti tarpinstitucinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą, plėtoti NSMOT advokacijos veiklas. Taip pat šiuo projektu buvo stiprinama ir gerinama NSMOT narių – nevyriausybinių organizacijų teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, organizuojant specialiuosius mokymus, audituojant organizacijų atitiktį socialinių paslaugų kokybės standarto NOKAS reikalavimams. Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, NSMOT atliko finansinį auditą. Projekto metu taip pat buvo siekiama užtikrinti NSMOT atitiktį BDAR reikalavimams, atliekant auditą ir parengiant reikalingus dokumentus. Buvo įgyvendinama žinomumo ir lėšų pritraukimo komunikacijos kampanija dėl 1,2 proc. nuo GPM.

Bendra projekto vertė: 25055.95 Eur