Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vertybės

1. Pagarba žmogaus teisėms. Gerbiame ir siekiame apsaugoti žmogaus orumą nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų skirtumų. Atstovaujame ir proaktyviai veikiame daugiausia socialinių ir ekonominių teisių srityje. Skatiname narius veikti, vadovaujantis įgalinimo principu.

2. Skaidrumas. Esame registruoti įtakdariai, atsakingai atsiskaitome su donorais ir viešiname savo veiklą bei ataskaitas. Įsitraukdami į sprendimų priėmimus, siekiame, kad jie būtų priimami skaidriai. Siekiame skaidrumo ne tik savo veikloje, bet skatiname skaidriai veikti ir kitas nevyriausybines organizacijas.

3. Lyderystė. Proaktyviai veikiame, spręsdami skurdo ir socialinės atskirties klausimus. Inicijuojame teisėkūros pokyčius, skatiname visuomenės sąmoningumą, suteikiame balsą skurdą patiriantiems. Buriame šios srities ekspertus ir praktikus, siekdami pasiūlyti geriausius ir konstruktyviausius sprendimus.

4. Solidarumas. Tikime, kad mažinant skurdą svarbus bendruomeniškumas ir kiekvieno visuomenės nario atsakomybė. Vienydami organizacijas, skatiname tarpusavyje dalintis gerąja praktika ir vadovautis subsidiarumo principu. Organizacijos turi erdvę augti, skleistis ir gauti labiau patyrusių organizacijų pagalbą.

5. Tvarus veikimas. Mums svarbus ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis tvarumas. Jį siekiame užtikrinti savo veikloje ir sprendimų priėmime. Mes vertiname valstybės mastu priimamus tvarius sprendimus, kurie nė vieno nepalieka nuošalėje.