Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Šiais projektais siekiama sustiprinti Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą, kad organizacija galėtų geriau atstovauti skurdą patiriančius žmones ir daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui. Šio tikslo siekiama plėtojant NSMOT advokacijos ir komunikacijos veiklas, dalyvaujant tarptautinėje veikloje. Projektų metu siekiama sustiprinti ir Tinklo narius – nevyriausybines organizacijas, stiprinant jų tinklaveikos, vadybinius ir specialiuosius gebėjimus, o taip pat puoselėjant organizacijų skaidrumą bei atskaitomybę. Plėtojamas ir bendradarbiavimas su vietos savivaldybėmis, siekiant abipusio dialogo ir bendrų paslaugų kūrimo mažinant skurdą ir socialinę atskirtį.

Projektus finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis:

1) 2017 m. rugsėjis – gruodis. Bendra projekto vertė:  51866 Eur

2) 2018 m. rugsėjis – gruodis. Bendra projekto vertė:  50311 Eur

3) 2019 m. balandis – gruodis. Bendra projekto vertė: 56480 Eur

4) 2020 m. kovas – gruodis. Bendra projekto vertė: 62755 Eur

5) 2021 m. kovas – gruodis. Bendra projekto vertė: 49737 Eur

6) 2022 m. balandis – gruodis. Bendra projekto vertė: 59997.55 Eur

7) 2023 m. sausis – gruodis. Bendra projekto vertė: 66992.2 Eur

8) 2024 m. sausis – gruodis. Bendra projekto vertė: 66996,05 Eur (vykdoma)