Apie mus

2006 m. įkurta asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ vienija ir stiprina 66 tinklui priklausančias Lietuvos nevyriausybines organizacijas, kovojančias su skurdu ir socialine atskirtimi.

Esame Europos kovos su skurdu tinklo (EAPN) nariai.

Moto - Lietuva be skurdo ir socialinės atskirties.

Skurdo patirtį turinčių asmenų susitikimas
Misija

Mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, telkiant ir stiprinant NVO.

DSC_0243
Vizija

NVO balsas, reikšmingai keičiantis socialinę politiką.

KVIEČIAME PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAME PADĖTI ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SKURDĄ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ.

KVIEČIAME PAREMTI MŪSŲ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAME PADĖTI ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SKURDĄ IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ.

Tikslai

Vienyti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, veikiančias skurdo bei socialinės atskirties mažinimo srityse, bei stiprinti jų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis Lietuvoje.

Dalyvauti socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Naujienos

Partneriai

Partneriai