Alternatyvių investicijų detektorius (AID)

Projekto tikslas yra plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Projekto metu skatinama ieškoti inovatyvių sprendimų plėtojant ir teikiant socialinės integracijos paslaugas bei kaip šiuo metu taikomus modelius / metodus / įrankius įgalinti veikti efektyviau. Organizacijos raginamos teikti socialines paslaugas kitaip, naujai, ieškoti kitokių, naujų būdų ir formų teikti paslaugas, kurti darbo vietas ir eksperimentuoti.

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas (ESFA)

Projekto pradžia 2020-07-10

Projekto pabaiga 2023-12-31

Projekto biudžetas 3 995 566,00 EUR, administruoja ESFA.