Vaikų dienos centrai – paskutinis prioritetas?

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kreipėsi į Finansų ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir Seimo narius dėl neadekvataus vaikų dienos centrų paslaugos finansavimo. Gegužę atlikta vaikų dienos centrų (VDC) apklausa atskleidė, kad nevyriausybiniame vaikų dienos centre socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirba “į rankas” beveik 800 Eur už pilną etatą. “Vaikų dienos centrai...

Visuotinis narių susirinkimas

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 20 d. 10:00 – 12:20 val. Susirinkimo metu bus tvirtinama 2022 m. ataskaita, tinklo misija ir vizija bei renkama nauja revizijos komisija. Dienotvarkė: 10:00 – 10:30 Kava / registracija 10:30 – 10:40 SADM Viceministro Martyno Šiurkaus sveikinimo žodis 10:40 – 11:00  Naujai priimtų narių prisistatymas...

Apklausa: kas patyrė didžiausią infliacijos poveikį?

Šių metų vasario mėnesio Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad 12 procentų Lietuvos gyventojų trūko pinigų maistui, o 23 procentams – lėšų būsto nuomai ar komunaliniams mokesčiams. “Auganti infliacija labiausiai atsiliepia mažiausias pajamas gaunantiems asmenims. Visų pajamų grupėse matome išaugusius iššūkius, tačiau lyginant su praeitais metais matyti, kad...

Ar būsimi merai pajėgūs spręsti skurdo problemas?

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas platformoje „Žinau, ką renku” kandidatams į merus uždavė klausimus apie planuojamas skurdo mažinimo priemones jų savivaldybėje. Nepaisant to, kad viešumoje nuolat kalbama apie tai, kad skurdas ir socialinė atskirtis yra itin opi problema, tik mažuma kandidatų pateikė atsakymus, kaip jie savo kompetencijų ribose spręstų šią problemą. Pažymėtina, kad savivaldybė šioje...

NVO organizacijos įvertino žmogaus teisių pažangą Lietuvoje: pokyči...

Įvertino žmogaus teisių pažanga Lietuvoje: pokyčiai drungni  Nevyriausybinė organizacijos (NVO) pateikė šešėlinę ataskaitą Jungtinių Tautų komitetui, kurioje kritikuoja lėtą Lietuvos žmogaus teisių pažangą. NVO atkreipia dėmesį į skurdą, žmonių su negalia atskirtį, prastą ŽIV valdymą ir menką progresą LGBTIQ+ bei romų teisių srityje. Ataskaita apžvelgia Lietuvos pažangą, įgyvendinant Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą....

Kreipimasis į kandidatus: kokių socialinių pokyčių tikimės?

Artėjant Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimams, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (NSMOT) išplatino kreipimąsi kandidatams į merus su siūlymais, kaip mažinti skurdą ir socialinę atskirtį savivaldybių lygmeniu. “Deja per rinkimus didžiausi prioritetai ir pažadai yra keliami infrastruktūrai: gatvių  kelių siaurinimui arba plėtimui, naujų objektų statybai ar kelio asfaltavimui. Ar tikrai būtent šie darbai yra svarbiausias žmonių...

Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga 2022 – kaip Lietuvai...

Aštrios pastarųjų metų krizės skaudžiai paliečia labiausiai nepasiturinčius gyventojus. Kylančios energijos, maisto ir paslaugų kainos skurstančius asmenis verčia taupyti apleidžiant būtinuosius poreikius. Nerimas ir ateities neapibrėžtumas taip pat turi psichosocialinių pasekmių tiek asmeniniu, tiek visuomenės lygmeniu. Tokiose situacijose dar kartą atsigręžiame į šalies socialinę politiką, kuri turi užtikrinti gyventojų socialinį saugumą. Šių metų apžvalgoje dėmesys...

Socialinių paslaugų kokybės standartą NOKAS jau įsidiegė 6 mūsų nar...

Vienas iš mūsų tikslų yra stiprinti tinklo narius, siekiant, kad visos organizacijos, kurios teikia paslaugas, teiktų jas kokybiškai, atsakingai ir kurtų socialinį pokytį bendruomenėse. 2018 – 2019 m. atliktas įsivertinimas atskleidė narių stiprybes ir tam tikras spragas, todėl nusprendėme kartu su mokslininkais kurti ir diegti nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų kokybės standartą – NOKAS. Šis...

Ieškome naujo komandos nario(-ės)!

Socialinės politikos analitikas(-ė) Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (toliau – NSMOT) ieško komandos nario(-ės), kuris(-i) būtų atsakingas(-a) už socialinės politikos Lietuvoje stebėseną, vertinimą ir advokacijos plėtrą skurdo mažinimo srityje. Ieškome kolegos(-ės), kuriam(-iai) rūpi skurdo problematika Lietuvoje ir kuriam(-iai) artimos organizacijos puoselėjamos vertybės: pagarba žmogaus teisėms, skaidrumas, lyderystė, solidarumas bei tvarus veikimas. Mums svarbios kolegų nuostatos...