Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje

 

 

Projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ (Nr. 07-008-P-0001) tikslas – sudaryti sąlygas gerinti ir tobulinti socialinių paslaugų kokybę visoms Lietuvoje veikiančioms socialinių paslaugų organizacijoms.

Tikslinė grupė – socialines paslaugas teikiančios organizacijos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

Socialinių paslaugų standartų sukūrimas, diegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra:

  • Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto sukūrimas, įdiegimas, taikymas, palaikymas ir priežiūra
  • Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) ir nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standarto (NOKAS) taikymas, palaikymas ir priežiūra

Projekto įgyvendinimo pradžia* – 2023 m. rugpjūčio 18 d., pabaiga – 2029 m. sausio 31 d.

*Socialines paslaugas teikiančios organizacijos galės dalyvauti projekto mokymuose ir įsidiegti Nacionalinį kokybės standartą nuo 2025 m.

Projekto apimtis – planuojama, jog 303 organizacijos dalyvaus socialinių paslaugų kokybės standarto diegimo ir (ar) palaikymo veiklose, iš kurių 80% sėkmingai įsidiegs socialinių paslaugų kokybės standartą ir (ar) sėkmingai baigs dalyvauti socialinių paslaugų kokybės standarto palaikymo veikloje.

Projekto finansavimo suma – 4 403 297,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra

Projekto partneriai:

  • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  • Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos centras
  • Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas


Plačiau apie projektą:

Projektu siekiama pakelti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje sukuriant bei diegiant nacionalinį socialinių paslaugų kokybės standartą. Projekto uždavinys – sukurti patogų, dviejų lygių įrankį socialinėms įstaigoms, vadovaujantis esamų standartų ir modelių gerąją praktika*, kuri padėtų kokybiškai patenkinti socialinių paslaugų gavėjų poreikius.

Nacionalinis socialinių paslaugų kokybės standartas apims kelis kokybės lygius (bazinį ir pažengusį) ir bus bendrai taikomas visoms socialinėms paslaugoms.
Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto bazinis lygis bus privalomas visoms socialinėms paslaugoms (valstybinio, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus).

Planuojama, kad projekte galės sudalyvauti visos socialines paslaugas teikiančios organizacijos, pageidaujančios įsidiegti bazinį standarto lygį.

Projekto metu bus sukurta nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto dokumentacija (kokybės modelis ir reikalavimai, jų vertinimo sistema, konsultavimo tvarka, audito procesas ir procedūra, mokymų medžiaga konsultantų parengimui, apeliacijos procedūra) bei mokymų medžiaga socialinių paslaugų kokybės sistemos dalyviams (socialinių įstaigų darbuotojams bei konsultantams). Sukūrus nacionalinį socialinių paslaugų kokybės standartą jis bus išbandytas, atliktas standarto diegimo vertinimas bei projekto poveikio vertinimas socialinių paslaugų kokybei. Numatoma, jog nacionalinis socialinių paslaugų kokybės standartas turės bendrą dalį ir atskiras dalis, suskirstytas pagal Socialinių paslaugų įstatyme numatytas paslaugų rūšis, bus orientuotas į specifinius socialinių paslaugų kokybės kriterijus, todėl bus aiškus ir patogus naudoti.

Iki Nacionalinio socialinių paslaugų kokybės standarto sukūrimo ir patvirtinimo bus palaikomi jau esami socialinių paslaugų kokybės standartai EQUASS ir NOKAS siekiant nepertraukiamumo išlaikyti ir gerinti paslaugų kokybę įstaigoms, kurios jau yra įsidiegusios minėtus standartus.