Stop Skurdas > Naujienos > Renginiai
Studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieš...

2016 gruodžio 13 d. vyko studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje” pristatymas Renginio metu buvo pristatytas studijos tikslas, tyrimo rezultatai ir siūlymai teisinės bazės tobulinimui, įsikolinimų prevencijos bei socialinių paslaugų stiprinimui. Diskusijoje dalyvavo: Aistė Adomavičienė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas Rūta Senavaitytė, VU Socialinės politikos magistrantūros studentė Sigita Urbonaitė,...

Kvietimas į studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priver...

Maloniai kviečiame visus į studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje“ pristatymą Kiek gilūs skurdo spąstai Lietuvoje? Kokios priežastys dažniausiai lemia skurstančiųjų įsiskolinimus? Su kokiomis problemomis susiduria skurstantieji, norėdami grąžinti skolas? Ar dabar galiojanti skolų grąžinimo tvarka įgalina skurstančiuosius grąžinti skolas? O gal priešingai – stumia į šešėlį? Kas padėtų...

Generalinė EAPN asamblėja: migracijos, socialinės atskirties ir Bre...

Spalio 27-29 dienomis Brugėje, vadinamojoje Šiaurės Venecijoje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2016 m. Generalinė asamblėja. Jos metu dalyviai pagal pareigas buvo pasidalinę į darbą vykdomajame komitete (angl. EXCO), Europos Sąjungos įtraukties strategijos grupėje (angl. EUISG) bei naujiems asmenims skirtoje darbo grupė, kurioje dalyviai praplėtė savo žinias apie EAPN (angl. Capacity building). EXCO...

Europos skurdą patiriančių žmonių susitikimas: kuo greičiau pradėsi...

Lapkričio 19-20 dienomis, Briuselyje vyksta skurdą patiriančių žmonių susitikimas, kuriame dalyvauja atstovai iš 30 Europos valstybių, tame tarpe iš Lietuvos. Šių metų susitikimo tikslas – suteikti galimybę skurdą patiriantiems žmonėms pasidalinti savo patirtimi ir auginti solidarumą. Susitikimu taip pat siekiama organizuoti konsultacijas –kaip Europos Komisijos pilietinio dialogo dalį – su skurdą patiriančias žmonėmis.

Nepalikime jų nuošalyje! Let’s not leave them behind!

Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) įtraukties strategijos ekspertė prof. dr. Giedrė Kvieskienė dalyvavo ekspertų grupės, atstovaujančios Nacionalinių skurdo mažinimo tinklus ir Europos organizacijas, posėdžiuose Romoje, Italijoje, 2015 m. vasario 5-7. Prieš ekspertų posėdį EAPN Italija surengė seminarą: Let’s not leave them behind! Early school leaving, poverty and social exclusion. – Nepalikime jų nuošalyje! Mokyklos nebaigusių...

Tinklas: komunikuoti reikia realius ES investicijų rezultatus, o ne...

Šiandien vyksta “2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto” posėdis Vienas iš svarbių nevyriausybinėms organizacijoms šiame posėdyje svarstomų klausimų yra ES investicijų viešinimo strategija. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ją detaliai išanalizavo ir pateikė reikšmingų siūlymų. Susipažinus su dokumentais Tinklui kyla nemažų abejonių, ar bus nuosekliai įgyvendinamas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo prioritetas....

Skėtinės nevyriausybinės organizacijos pasirašė koaliciją formuojan...

2014 m. spalio 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), vienijančios įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos sutartį pasirašė dešimt įvairiose srityse veikiančių NVO, tarp...

„Civitas“ diskusija Panevėžyje – „Socialinės politikos iššūkiai“

Panevėžyje 2014 m. spalio 23 d., 17:00 val. vyks diskusija „Socialinės politikos iššūkiai“, kurioje dalyvaus VU profesorius ir Asociacijos Nacionalinis skurdo mažinimo orgznizacijų tinklas valdybos narys Boguslavas Gruževskis bei Panevėžio regiono NVO atstovai – Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras Daiva Tumasonytė, VšĮ Šv. Juozapo globos namai – Irina Juozilaitienė, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos...

„Civitas“ diskusija Alytuje – „Pagalba išėjusiems iš globos įstaigų...

Alytuje 2014 m. rugsėjo 23 d., 15:00 val. vyks diskusija „Pagalba išėjusiems iš globos įstaigų jaunuoliams: įstaigų ir piliečių bendradarbiavimas“, kurioje dalyvaus VU docentė ir VšĮ SOTAS valdybos narė Lijana Gvaldaitė, bei Alytaus Carito savanorė Regina Pakalnienė. Diskusija vyks Alytaus miesto neįgaliųjų užimtumo dienos centre (Vilties g. 34, Alytus). Maloniai kviečiame visus dalyvauti!

Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui – SADM apdovanoj...

  Tarptautinę labdaros dieną, rugsėjo 5 d. Socialinės apsaugos ministerijoje apdovanotos dešimt aktyviai labdaros srityje Lietuvoje veikiančių organizacijų, tarp kurių pateko ir  Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, įteikdama lašo formą primenantį apdovanojimą, teigė: „Nors atrodytų, jog vienas lašas yra labai nedaug, tačiau kiekvienas, įnešdamas po savo lašą, bendromis...