Balsavimas Europos parlamente dėl Europos socialinių teisių ramsčio

2017 18 01 Komentarų: 0

Rytoj, sausio 19 dieną, plenariniame posėdyje Europos Parlamento nariai balsuos dėl Europos socialinių teisių ramsčio pakeitimų.
2016 m. gruodžio 8 dieną Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė ataskaitą, kuri turės svarų indėlį siekiant pažangos užtikrinant socialinius standartus. Ataskaitoje suformuluoti konkretūs pasiūlymai palaikantys orų darbą, tinkamus atlyginimus, tačiau pasiūlymai dėl minimalių pajamų apsaugos, kurie yra esminiai užkertant kelią skurdui bei lengvinant skurdo padarinius, buvo pašalinti.
Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas pabrėžia naujo Socialinių teisių ramsčio poreikį, kuris palaikytų konkrečias iniciatyvas ir Europos Sąjungos struktūras, užtikrinančias efektyvius socialinius standartus, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškam darbui, socialinei apsaugai, įskaitant ir minimalių pajamų apsaugą bei kokybiškų paslaugų teikimą.
Palaikydami Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) iniciatyvą, išreiškiame paramą 2-ajam pakeitimui, kuris pažymi minimalių pajamų apsaugos sistemų svarbą išsaugant žmogaus orumą, kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, taip pat pabrėžia socialinio investavimo vaidmenį, kuris įgalina žmones įsitraukti į visuomenę bei įpareigoja dalyvauti mokymuose ir ieškoti darbo. Be to, skatina Europos Komisiją bei valstybes nares įvertinti minimalių pajamų apsaugos schemas Europos Sąjungoje ir apsvarstyti tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti minimalių pajamų apsaugą.
Tuo pačiu išreiškiame susirūpinimą dėl toliau išvardintų pakeitimų ir skatiname Europos Parlamento narius balsuoti prieš: 6, 7, 9, 15, 17 ir 18 pakeitimus, kurie prieštarauja socialinio investavimo ir socialinės politikos schemų finansavimo nuostatoms numatytoms Socialinių teisių ramstyje. Taip pat nepritariame 8, 12 ir 13 pakeitimams, kurie gali pakenkti minimalių pajamų apsaugos bei nedarbo išmokų sistemoms.

Daugiau informacijos apie Europos socialinių teisių ramstį rasite čia.

EAPN pozicija dėl Europos socialių teisių ramsčio rasite čia.