Birželio 6 d. kviečiame diskutuoti apie minimalių pajamų apsaugą

Ekonominė situacija Lietuvoje kasmet vis gerėja. Nuolat džiaugiamasi augančiais BVP ir kitais makroekonominiais rodikliais, tačiau skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis Lietuvoje nemažėja ir yra vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Tuo tarpu socialinės paramos gavėjai sudaro tik 3 proc. Lietuvos gyventojų ir šis skaičius vis mažėja. Šie skaičiai byloja apie vykdomą neefektyvią socialinę politiką. Nacionalinis skurdo...

Lietuvos minimalių pajamų apsauga: orus pragyvenimas ar tik išgyven...

Tęsiame straipsnių ciklą apie Europos minimalių pajamų tinklą (angl. European Minimum Income Network, toliau – EMIN). Šiame straipsnyje pristatome ekspertų vertinimus, kaip Lietuvoje užtikrinamos minimalios pajamos. Naujausiais Eurostat duomenimis 2016 m. skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekė 21,9 proc. Tai nedidelis pokytis lyginant su ankstesniais metais (2015 m. – 22,2 proc.). Todėl Tinklas išreiškia susirūpinimą dėl...

Minimalių pajamų apsauga – oraus pragyvenimo lygio užtikrinimas

Minimalių pajamų apsaugos sistemos yra suprantamos kaip asmens pajamų rėmimo schemos, skirtos darbingo amžiaus asmenims. Minimalių pajamų sistemos išmokų mokėjimas yra grindžiamas asmens materialine padėtimi. Išmokos mokamos asmenims, kurie neturi teisės gauti socialinio draudimo išmokas arba jeigu šios nebegalioja. Taigi, šių išmokų sistemos yra laikomos paskutinio išsigelbėjimo programomis (angl. last resort), kurios turi garantuoti minimalų...

Europos Komisija skatina valstybes nares tobulinti minimalių pajamų...

Nuo 2015 m. Europos Komisija vysto Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą, kuri turėtų ženkliai prisidėti prie Europos Sąjungos gyventojų socialinės apsaugos stiprinimo. Atsižvelgiant į kylančius naujus socialinius iššūkius ir besikeičiančios darbo rinkos išbandymus, tokius kaip naujųjų technologijų ir skaitmeninės revoliucijos, Europos socialinių teisių ramstyje numatomi pagrindiniai principai, palaikantys teisingesnes bei gerai funkcionuojančias darbo rinkos ir...

Tinklas pateikė savo įžvalgas dėl 2017 m. Lietuvos Nacionalinės ref...

2017 m. balandį Lietuvos vyriausybė patvirtino Nacionalinę reformų darbotvarkę, kurioje pateikiamos svarbios šių metų planuojamos ir vykdomos reformos, siekiant įveikti didžiausius ekonominius ir užimtumo iššūkius bei socialines problemas.

EAPN konferencija „Kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai a...

Š. m. birželio 15 diena, Briuselyje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2017 m. metinė konferencija „Pasitinkant 2020 m. – kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?“ ir buvo organizuotas darbas grupėse. Konferencijoje dalyvavo Europos Tarybos, Europos Komisijos, didžiausių europinių nevyriausybinių organizacijų tinklų (Eurodiakonia, Eurochild, SMES Europa ir kt), Europos universitetų atstovai...

Pradedamas įgyvendinti EMIN2 projektas

Europos minimalių pajamų tinklas (European Minimum Income Network-EMIN) yra Europos Komisijos finansuojamas projektas. Europos minimalių pajamų tinklo veiklą koordinuoja Europos skurdo mažinimo tinklas (European Anti-Poverty Network – EAPN). 2013-2014 m. EMIN tinklas įgyvendino EMIN1 projektą, kuriuo buvo siekiama parengti sutarimą dėl veiklų, reikalingų suformuoti pažangias gaunamų minimalių pajamų schemas Europos Sąjungos šalyse narėse, remiantis Europos...

Balsavimas Europos parlamente dėl Europos socialinių teisių ramsčio

Rytoj, sausio 19 dieną, plenariniame posėdyje Europos Parlamento nariai balsuos dėl Europos socialinių teisių ramsčio pakeitimų. 2016 m. gruodžio 8 dieną Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė ataskaitą, kuri turės svarų indėlį siekiant pažangos užtikrinant socialinius standartus. Ataskaitoje suformuluoti konkretūs pasiūlymai palaikantys orų darbą, tinkamus atlyginimus, tačiau pasiūlymai dėl minimalių pajamų apsaugos, kurie yra esminiai...

Generalinė EAPN asamblėja: migracijos, socialinės atskirties ir Bre...

Spalio 27-29 dienomis Brugėje, vadinamojoje Šiaurės Venecijoje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2016 m. Generalinė asamblėja. Jos metu dalyviai pagal pareigas buvo pasidalinę į darbą vykdomajame komitete (angl. EXCO), Europos Sąjungos įtraukties strategijos grupėje (angl. EUISG) bei naujiems asmenims skirtoje darbo grupė, kurioje dalyviai praplėtė savo žinias apie EAPN (angl. Capacity building). EXCO...

  • 1
  • 2