Stop Skurdas > Naujienos > Renginiai
„Civitas“ diskusija Kėdainiuose – „Kokia pagalba iš globos įs...

  Projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ rėmuose Kėdainiuose 2014 m. birželio 3 d., 18 val. vyks diskusija „Kokia pagalba iš globos įstaigų išėjusiems jaunuoliams?“, kurioje dalyvaus Lijana Gvaldaitė, VšĮ SOTAS valdybos narė, ir Dalia Šeliakienė, VšĮ „Bendruomenės iniciatyvų centas“ atstovė. Diskusija vyks Kėdainių švietimo centre (Josvainių g. 40, Kėdainiai). Maloniai kviečiame dalyvauti! Primename, kad projektą „Telkiamės...

„Civitas“ diskusija Anykščiuose – „Tolerancijos ribos. Kalėjimo pat...

Projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ rėmuose Anykščiuose 2014 m. gegužės 22 d., 17.30 val. vyks diskusija „Tolerancijos ribos. Kalėjimo patirtis“, kurioje dalyvaus br. Arūnas Peškaitis, OFM ir Lina Šarkaitė, VšĮ „Teistų asmenų reintegracijos pradžia“ direktorė. Diskusija vyks Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje (Vyskupo skveras 1, LT-29145 Anykščiai). Maloniai kviečiame visus dalyvauti! Projektą „Telkiamės skurdo...

Pradedame „Civitas“ diskusijų ciklą

  Projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ rėmuose pradedame penkių „Civitas” diskusijų ciklą. Pirmoji diskusija vyks Pakruojyje 2014 gegužės mėn. 15 d, 12 val. Atžalyno gimnazijoje (P.Mašioto g. 1, 83143 Pakruojis). Diskusijos tema – „Ar benduomeniškumas lygu pilietiškumas?“, diskusijoje dalyvaus projekto ekspertas Romas Sakadolskis ir pojekto dalyvė Renata Dambrauskaitė, atstovaujanti Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. Maloniai kviečiame...

Tinklo atstovavimas kovo mėnesį

2014 m. kovo 21 d. vyko Socialinio verslumo konferencija, kurioje Britų taryba pristatė lektorius iš Jungtinės Karalystės. Pranešimuose buvo aptartas valstybės vaidmuo socialinėje ekonomikoje, paramos šaltiniai, socialinio verslumo viešinimo svarba ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. „Socialinis verslas tai ne tas pats, kas socialiai atsakingas verslas ar socialinė įmonė, socialinis verslas – pelno siekiantis kaip ir bet koks...

Tinklo ekspertai susitiko su EK atstove

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos nariai Skirma Kondratienė ir prof. dr. Boguslavas Gruževskis buvo susitikę su Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato darbuotoja Ina Šeščiliene, su kuria aptarė Socialinės įtrauktiems didinimo 2014–2020 m. veiksmų planą. Nors susitikimo metu buvo akcentuota, kad Lietuvos Vyriausybė skiria nemažai dėmesio skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti,...

NVO telkiasi spręsti opiausias valstybės socialines problemas

Prasidėjo naujas projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ etapas – praktiškas mokymų metu įgytų žinių pritaikymas advokacijos, komunikacijos ir lėšų telkimo srityse. NVO buriasi bendram darbui nagrinėjant opiausias socialine problemas ir klausimus. „Jau įvyko pirmi neformalių NVO koalicijų susitikimai. Buriasi darbo grupės, kurios nagrinės įdarbinimo bei įsiskolinimo ir antstolių sritis, analizuos vienišų mamų ir socialinės rizikos šeimų...

Lietuvoje pirmąkart pažymima tarptautinė labdaros diena

Į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą švęsti Jungtinių Tautų paskelbtą Tarptautinę labdaros dieną atsiliepė nemažas būrys nevyriausybinių organizacijų. Visuomenininkai susirinko 2013 09 05 Vilniaus Labdarių gatvėje, kur iškabindami lentelę simboliškai pagerbė labdarai lėšas aukojusius sostinės geradarius, tarėsi dėl bendrų veiksmų.