Lietuvoje pirmąkart pažymima tarptautinė labdaros diena

2013 10 09 Komentarų: 0

NuotraukaĮ Užsienio reikalų ministerijos kvietimą švęsti Jungtinių Tautų paskelbtą Tarptautinę labdaros dieną atsiliepė nemažas būrys nevyriausybinių organizacijų.

Visuomenininkai susirinko 2013 09 05 Vilniaus Labdarių gatvėje, kur iškabindami lentelę simboliškai pagerbė labdarai lėšas aukojusius sostinės geradarius, tarėsi dėl bendrų veiksmų.

Jungtinių Tautų Organizacija labdaros dienai švęsti rugsėjo penktąją pasirinko neatsitiktinai. Tai labdaringumu ir atjauta garsėjusios Motinos Teresės mirties diena.  šalyje skatinant labdaros tradicijas.

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė Skirma Kondratas pastebėjo, kad ši vieta geriausiai tinkama švęsti Labdaros dieną. „Pačiamesenojo Vilniaus centre plakaLietuvos labdarystės širdis“,tvirtino p. Kondratas. „Čia didžiulę teritoriją tarp dabartinių Vilniaus, Labdarių, Totorių ir Liejyklos gatvių buvo užėmęs Vilniaus labdaros įstaigų kompleksas. Šiuos pastatus 1807 metais Dominykas Radvila padovanojo „Vilniaus labdarybės draugijai“, kovojusiai su valkatavimu, slaugiusiai neturtingus ligonius, globojusiai vaikus ir senelius.“

„Garbingos labdaros tradicijos tęsiamos, jos poreikis tebėra didelis“, teigė Lietuvos Caritas generalinė direktorė Janina Kukauskienė. „Lietuvoje tebeskursta kas penkta šeima“.

„Kai vargšas miršta iš bado, tai atsitinka ne todėl, kad Dievas juo ar ja nepasirūpino“, Motinos Teresė žodžius primena Maltos Ordino paramos tarnybos generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis.  „Taip atsitinka dėl to, kad mes nepanorome duoti tam žmogui, ko jam reikėjo.”

„Trūkstant maisto , drabužių, medicinos pagalbos bei socialinių paslaugų   1919 metais nualintoje pokario Lietuvoje buvo  įkurta  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Tikslas – padėti žmonėms. Šiandienos filantropams nerodome tinkamo dėmesio ir pagarbos, žymiausiems labdariams kasmet galėtų būti teikiami valstybės apdovanojimai“, sakė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos socialinės paramos ir slaugos vyr. administratorė Zita Juškienė

Labdaros fondo „Maisto bankas“ direktoriaus Vaidoto Ilgiaus teigimu, būtina skatinti pasiturinčių privačių asmenų filantropiją. „Statistikos departamento duomenimis, fizinių asmenų aukos labdarai siekia 25 mln. litų kasmet.Tačiau tai kiek daugiau nei 7 proc. visos šalyje suteikiamos paramos.“. Geradarių dosnumą galėtų paskatinti sugrąžinta paramai taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata“. „Siekiame, kad lietuviai patys daugiau rūpintųsi vieni kitais, nelaukdami pagalbos iš užsienio valstybių“.

„ Nepavarkime daryti gera ir dalintis tuo, ką gauname“, – teigia Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai susitarė vienyti pastangas skatinant aktyvesnį labdaros organizacijų rėmimą. Artimiausiu metu planuojama Vyriausybei pateikti teisės aktų pakeitimų projektus.