EAPN konferencija „Kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?”

2017 04 07 Komentarų: 0

Š. m. birželio 15 diena, Briuselyje, vyko Europos skurdo mažinimo tinklų (angl. EAPN) 2017 m. metinė konferencija „Pasitinkant 2020 m. – kokia yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?“ ir buvo organizuotas darbas grupėse. Konferencijoje dalyvavo Europos Tarybos, Europos Komisijos, didžiausių europinių nevyriausybinių organizacijų tinklų (Eurodiakonia, Eurochild, SMES Europa ir kt), Europos universitetų atstovai bei EAPN vykdomojo komiteto (angl. ExCo) ir ES įtrauktiems strategijos grupės (angl. EUISG) nariai. Konferencija buvo organizuota, vykdant ES Užimtumo ir Socialinių inovacijų programą „EaSi“ (2014-2020 m.) (http://ec.europa.eu/social/easi.). Pagrindinis metinės konferencijos tikslas – pasikeisti nuomonėmis šiuo svarbiu klausimu: kokia yra bendra ES politika socialinės atskiries ir skurdo mažinimo klausimais. Visų pranešėjų ir konferencijos svečių kalbose aiškiai skambėjo klausimas ir pamastymai apie tai, ko mes galėtume pasimokyti iš praeities, kaip žmonių lūkesčius atspindi Europos socialinių teisių ramstis.
„Buvo labai įdomu klausyti ir pasisakyti apie pagrindines socialinių teisių ramsčio nustatomas gaires, padėsiančias veiksmingai siekti užimtumo ir socialinių rezultatų, sprendžiant dabartines ir ateityje kilsiančias problemas. Visi dalyviai pritarė pagrindinei socialinių teisių ramsčio idėjai, kad tiesioginis jo tikslas yra patenkinti pagrindinius žmonių poreikius ir užtikrinti geresnį socialinių teisių įtvirtinimą ir įgyvendinimą, kad ES valstybės turi susitarti dėl bendrų socialinių teisių ramsčio veiksnių ir paspartinti šių svarbių principų įgyvendinimą,“ – teigė Elena Urbonienė, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė vykdomajame komitete.
Birželio 16-17 dienomis vyko atskiri ExCo ir EUISG grupių dalyvių posėdžiai, kurių metų buvo diskutuojami klausimai dėl šalių pozicijos socialinių teisių ramsčio prioritetų, aptarta bendra EAPN pozicija. Diskusijose buvo pažymėta, kad Europos socialinių teisių ramsčio principai turi veikti kaip bendros gairės valstybės narėms socialinės apsaugos srityje, tačiau šių principų įgyvendinimo atsakomybė, visų pirma, turi teikti pačios valstybės narės, įtraukiant visus proceso dalyvius skirtingais lygmenimis, pradedant nuo žemiausio lygmens – bendruomenių, pilietinės visuomenės, savivaldos iki nacionalinės vyriausybės. Labai svarbu į dialogo procesą efektyviai įtraukti ir socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas.