Pristatytas įdarbinimo paslaugų tyrimas

2017 13 12 Komentarų: 0

pristatymasGruodžio 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pristatytas tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“. Tyrimas atkleidė, kad skirtingų grupių problemos yra nevienodos. Pažeidžiamiems asmenims sunku įsilieti į darbo rinką dėl patiriamų problemų daugiamatiškumo, kuris pasireiškia skirtinga patiriamų problemų apimtimi, skirtinga kombinacija ir sunkumu.

Pristatymo metu buvo kalbama apie tai, kad NVO savo veiklą orientuoja į specifines sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų grupes, todėl daug dėmesio skiria individualių problemų analizei ir siekia atliepti kiekvieno kliento poreikius.

Remiantis tyrimo išvadomis, rekomenduojama jau taikomas valstybės priemones sunkiai integruojamiems bedarbiams papildyti NVO teikiamomis paslaugomis, kurios būtų intensyvesnės ir labiau atliepiančios specifinius tikslinių grupių poreikius. Siūloma inicijuoti pilotinius paslaugų teikimo modelius savivaldybėse.

 

Su pranešėjų pristatymais galite susipažinti:

Dr. Arūnas Pocius. Sunkiai integruojamų darbo rinkoje asmenų grupių struktūros pasiskirstymo įvertinimas

Dr. Sandra Krutulienė. Tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“

Dr. Sandra Krutulienė. Tikslinės asmenų grupė sintegracijos į darbo rinką paslaugos ir jų vertinimas

Prof. Dr. Boguslavas Gruževskis. Integracijos į darbo rinką paslaugų tobulinimo galimybės

Jurgita Kuprytė. Pagalba bedarbiams: NVO patirtis

 

Tyrimas atliktas projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros“ programą, rėmuose