Tinklo nariais tapo trys naujos organizacijos

  2014 m. vasario 17 d. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos sprendimu Tinklo nariais tapo trys naujos organizacijos: Asociacija „Maltos ordino pagalbos tarnyba“, VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ ir VšĮ „Teistų asmenų reintegracijos pradžia“. Sveikinam naujus narius!

Istorijos2

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage,...

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plė...

  LR Seimas po ilgų svarstymų priėmė nevyriausybinių organizacijų sektoriaus inicijuotą ir LR Prezidentės teiktą LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą                                    Šis įstatymas skirtas pilietinės visuomenės būklei gerinti šalyje, ugdyti gyventojų sąmoningumą ir aktyvesnį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Teisės aktas sustiprins...

Lapkričio mėnesį startuoja projektas „Lietuvos pilietinės visuomenė...

 Asociacija Nacionalinis skurdo organizacijų mažinimo tinklas, kartu su VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, laimėjo projektą „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“ pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmą. Projektas startuos 2013 m. lapkričio mėnesį ir truks metus laiko. Projektu siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant...

Lietuvoje pirmąkart pažymima tarptautinė labdaros diena

Į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą švęsti Jungtinių Tautų paskelbtą Tarptautinę labdaros dieną atsiliepė nemažas būrys nevyriausybinių organizacijų. Visuomenininkai susirinko 2013 09 05 Vilniaus Labdarių gatvėje, kur iškabindami lentelę simboliškai pagerbė labdarai lėšas aukojusius sostinės geradarius, tarėsi dėl bendrų veiksmų.

Po pateikimo LR Seimas priėmė NVO įstatymo projektą

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitė vyriausioji patarėja Virginija Būdienė Seimui pristatė Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektą (žr.nuorodą). Teikiamu projektu siekiama reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitas nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

LR Prezidentūra Seimui teikia NVO veiklos įstatymą

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtas ir Seimui teikiamas Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti nevyriausybinių organizacijų statusą, bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir galimybes dalyvauti priimant sprendimus bei teikiant viešąsias paslaugas.

Mokymosi forumas Estijoje – unikali galimybė pasikeisti gerąj...

Gegužės 21-24 d. Estijoje Laulasmaa vietovėje Europinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (angl. EAPN) pirmą kartą  organizuoja Mokymosi forumą (angl. Learning forum). Šiame forume yra kviečiami dalyvauti apie 100 dalyvių iš visos Europos Sąjungos. Didžioji dalis kviečiamų dalyvių atstovaus nacionaliniams skurdo mažinimo tinklams.

Socialinių investicijų paketas – daug žadanti retorika, bet ar ji ...

Europos Komisija priėmė Socialinių investicijų paketą, kuris turėtų padėti siekiant socialinių investicijų augimo ir sanglaudos skatinimo,  taip pat įgyvendinant Europos socialinio fondo 2014-2020 tikslus. Šiame pakete yra išdėstytas politikos reformų pagrindas įpareigojantis šalis nares rūpintis tinkama ir tvaria socialine apsauga, investuoti į žmonių įgūdžių ir gebėjimų vystymą, ir padėti žmonėms kritiniais jų gyvenime  momentais. Paketas...