LR Prezidentūra Seimui teikia NVO veiklos įstatymą

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtas ir Seimui teikiamas Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti nevyriausybinių organizacijų statusą, bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir galimybes dalyvauti priimant sprendimus bei teikiant viešąsias paslaugas.

Mokymosi forumas Estijoje – unikali galimybė pasikeisti gerąj...

Gegužės 21-24 d. Estijoje Laulasmaa vietovėje Europinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (angl. EAPN) pirmą kartą  organizuoja Mokymosi forumą (angl. Learning forum). Šiame forume yra kviečiami dalyvauti apie 100 dalyvių iš visos Europos Sąjungos. Didžioji dalis kviečiamų dalyvių atstovaus nacionaliniams skurdo mažinimo tinklams.

Socialinių investicijų paketas – daug žadanti retorika, bet ar ji ...

Europos Komisija priėmė Socialinių investicijų paketą, kuris turėtų padėti siekiant socialinių investicijų augimo ir sanglaudos skatinimo,  taip pat įgyvendinant Europos socialinio fondo 2014-2020 tikslus. Šiame pakete yra išdėstytas politikos reformų pagrindas įpareigojantis šalis nares rūpintis tinkama ir tvaria socialine apsauga, investuoti į žmonių įgūdžių ir gebėjimų vystymą, ir padėti žmonėms kritiniais jų gyvenime  momentais. Paketas...