Lapkričio mėnesį startuoja projektas „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“

2013 12 10 Komentarų: 0

 EEA+Grants+-+JPGAsociacija Nacionalinis skurdo organizacijų mažinimo tinklas, kartu su VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, laimėjo projektą „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“ pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmą.
Projektas startuos 2013 m. lapkričio mėnesį ir truks metus laiko. Projektu siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant organizacijas, kovojančias su skurdu ir socialine atskirtimi, bei skatinant visuomenės toleranciją skurstantiems.

Projekto metu vyks mokymai NVO, dirbančioms skurdo ir socialinės atskirties srityse, penkiuose Lietuvos regionuose. Mokymai apims skurdo, paramos ieškojimo (fund-raising) ir viešinimo temas. Projekto dalyviai turės galimybę, padedami ekspertų, pritaikyti savo žinias kasdienėje savo veikloje.

Maloniai kviečiame visas nevyriausybines organizacijas, dirbančias skurdo ir socialinės atskirties sferose, dalyvauti šiame projekte! Daugiau informacijos el. paštu info@stopskurdas.lt arba telefonu 8 685 41538.

Taip pat ieškome savanorių, galinčių dalyvauti šiame projekte ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Lietuvoje bei įgyti projekto įgyvendinimo patirties. Savo gyvenimo aprašymą bei trumpą motyvaciją prašome siųsti el. paštu: info@stopskurdas.lt.