Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą

2013 20 12 Komentarų: 0

 

LR Seimas po ilgų svarstymų priėmė nevyriausybinių organizacijų sektoriaus inicijuotą ir LR Prezidentės teiktą LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą                                   

Šis įstatymas skirtas pilietinės visuomenės būklei gerinti šalyje, ugdyti gyventojų sąmoningumą ir aktyvesnį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.

Teisės aktas sustiprins NVO, kaip pagrindinio pilietinės visuomenės ramsčio, bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis.

“Priimtas įstatymas – svarbus žingsnis nustatant, ką Lietuvoje galima vadinti nevyriausybine organizacija, kiek tokių organizacijų veikia Lietuvoje bei kurios organizacijos turi moralinę ir įstatyminę teisę gauti finansavimą iš valstybės institucijų ir fondų. Šio įstatymo įgyvendinimas nebesudarys dviprasmiškų situacijų, kuomet NVO prisidengiančios laisvalaikio organizacijos ar verslininkų susivienijimai naudojasi valstybės finansine parama”, – teigė Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius.

Įstatymas priimtas 67 balsų dauguma, iš 80 užsiregistravusių Seimo narių. Įstatymas įsigalios nuo 2014 metų sausio 1 dienos.

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras nuo 2014 metų pradžios ir toliau stiprins NVO ir savivaldybių bendradarbiavimą, gerinant viešųjų paslaugų teikimą bei tiesiogiai įtraukiant piliečius į sprendimų priėmimo procesus. Ši veikla bus tęsiama įgyvendinat projektą “NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo modelių plėtra”, finansuojamą Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos programos.

 

Daugiau informacijos apie įstatymą ir jo priėmimą:          http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-16703