Stop Skurdas > Naujienos > Siūlymai
Tinklo ekspertai susitikime su EK atstovais išsakė nuomonę aktualia...

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertai susitiko su Europos Komisijos Užimtumo direktorato atstovais Egbert Holthuis, Aurimu Andruliu ir Anneleen Vandeplas ir aptarė NVO įtraukimą į sprendimų priėmimus ir aktualius socialinės politikos klausimus. Nors susitikimo metu buvo pabrėžta, kad pastaruoju metu žengti rimti žingsniai NVO stiprinimui (priimtas NVO veiklą apibrėžiantis įstatymas, įsteigta nacionalinė NVO taryba), valdybos...

Kreipimasis į Stebėsenos komitetą: daugiau dėmesio vyresnio amžiaus...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pateikė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui siūlymus dėl projektų atrankos kriterijų. Tinklas ragina ministerijas labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas į programų planavimą ir įgyvendinimą. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktuose atrankos kriterijuose akcentuojama savanoriška vyresnio amžiaus asmenų veikla, tačiau didelei daliai 54+ asmenų reikalingas darbas ir...

Tinklo siūlymai aktualiais NVO ir socialinės politikos klausimais

Tinklas teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kelis siūlymus aktualiais socialinės politikos ir NVO klausimais: NVO dalyvavimas 2014 -2020 m. ES struktūrinių investicijų programoje. 2014 -2020 m. ES struktūrinių investicijų programos vienas iš pagrindinių tikslų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Tinklo valdyba reiškia susirūpinimą, kad pirmi konkursai dalyvauti šioje programoje bus skelbiami tik 2016 metų...

Tinklas ragina NVO veiklos nepriskirti lobistinei veiklai

 Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ išsiuntė raštą Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. Rašte remiamas jungtinis ŽTSI ir NVO teisės instituto pareiškimas ir jame siūlomos įstatymo projekto pataisos, kurios nepriskirtų NVO veiklos lobistinei veiklai. Be šių nevyriausybinių organizacijų siūlomų pakeitimų, įstatymo projektas smarkiai suvaržytų pilietinės visuomenės plėtrą, neleistų mūsų asociacijos narėms organizacijoms...