Studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieš...

2016 gruodžio 13 d. vyko studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje” pristatymas Renginio metu buvo pristatytas studijos tikslas, tyrimo rezultatai ir siūlymai teisinės bazės tobulinimui, įsikolinimų prevencijos bei socialinių paslaugų stiprinimui. Diskusijoje dalyvavo: Aistė Adomavičienė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas Rūta Senavaitytė, VU Socialinės politikos magistrantūros studentė Sigita Urbonaitė,...

Tinklas ragina palengvinti skolų grąžinimo naštą minimalias pajamas...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu taikomos praktikos, kai vykdydami įsiskolinimų išieškojimai iš minimalaus darbo užmokesčio, pensijų ir kitų periodinių pajamų. Šiuo metu Tinklas atlieka Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos tyrimą. Tyrime dalyvavo beveik 50 nevyriausybinių organizacijų. Preliminarūs kiekybinės apklausos duomenys rodo, kad tik du procentai...

Tinklas kviečia Sveikatos apsaugos ministeriją pasinaudoti gerąja N...

Tinklas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Sveiko senėjimo įgyvendinimo Priežiūros komiteto sudėties ir NVO galimybių dalyvauti ES finansuojamuose projektuose. Senstanti visuomenė – vienas didžiausių šių dienų iššūkių tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Senjorą įsivaizduojame kaip sergantį, vienišą, nesavarankišką, neretai ir negalią turintį asmenį, gyvenantį nepritekliuje. Dėl tokios situacijos ir prastėjančios demografinės padėties pradedama daugiau dėmesio...

Tinklas kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl nepagrįsto Vyriausybės ...

Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ palaiko NVO koalicijos kreipimąsi dėl nepagrįsto ir neteisėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ taikymo nevyriausybinėms organizacijoms (2016 kovo 3 d.) ir ragina išsiaiškinti, ar LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija neviršija savo įgaliojimų...

Tinklo ekspertai susitikime su EK atstovais išsakė nuomonę aktualia...

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertai susitiko su Europos Komisijos Užimtumo direktorato atstovais Egbert Holthuis, Aurimu Andruliu ir Anneleen Vandeplas ir aptarė NVO įtraukimą į sprendimų priėmimus ir aktualius socialinės politikos klausimus. Nors susitikimo metu buvo pabrėžta, kad pastaruoju metu žengti rimti žingsniai NVO stiprinimui (priimtas NVO veiklą apibrėžiantis įstatymas, įsteigta nacionalinė NVO taryba), valdybos...

Kreipimasis į Stebėsenos komitetą: daugiau dėmesio vyresnio amžiaus...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pateikė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui siūlymus dėl projektų atrankos kriterijų. Tinklas ragina ministerijas labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas į programų planavimą ir įgyvendinimą. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktuose atrankos kriterijuose akcentuojama savanoriška vyresnio amžiaus asmenų veikla, tačiau didelei daliai 54+ asmenų reikalingas darbas ir...

Tinklo siūlymai aktualiais NVO ir socialinės politikos klausimais

Tinklas teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kelis siūlymus aktualiais socialinės politikos ir NVO klausimais: NVO dalyvavimas 2014 -2020 m. ES struktūrinių investicijų programoje. 2014 -2020 m. ES struktūrinių investicijų programos vienas iš pagrindinių tikslų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Tinklo valdyba reiškia susirūpinimą, kad pirmi konkursai dalyvauti šioje programoje bus skelbiami tik 2016 metų...

Tinklas ragina NVO veiklos nepriskirti lobistinei veiklai

 Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ išsiuntė raštą Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. Rašte remiamas jungtinis ŽTSI ir NVO teisės instituto pareiškimas ir jame siūlomos įstatymo projekto pataisos, kurios nepriskirtų NVO veiklos lobistinei veiklai. Be šių nevyriausybinių organizacijų siūlomų pakeitimų, įstatymo projektas smarkiai suvaržytų pilietinės visuomenės plėtrą, neleistų mūsų asociacijos narėms organizacijoms...