Tinklo siūlymai aktualiais NVO ir socialinės politikos klausimais

2015 13 07 Komentarų: 0

Tinklas teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kelis siūlymus aktualiais socialinės politikos ir NVO klausimais:
NVO dalyvavimas 2014 -2020 m. ES struktūrinių investicijų programoje. 2014 -2020 m. ES struktūrinių investicijų programos vienas iš pagrindinių tikslų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Tinklo valdyba reiškia susirūpinimą, kad pirmi konkursai dalyvauti šioje programoje bus skelbiami tik 2016 metų pabaigoje. Prašome Ministerijos konkursus dėl socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką (8 prioritetas) skelbti kiek įmanoma anksčiau, kad sunkiai integruojami asmenys neliktų be jiems būtinos pagalbos.
Socialinio verslo ir socialinių įmonių trūkumai ir galimybės. Pagal Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašą nuo 2012 metų viešosioms įstaigoms (kaip ir asociacijoms) negali būti suteiktas socialinės įmonės statusas. Šiuo metu Lietuvoje socialinės įmonės statusą gali gauti išimtinai tik pelno siekiančios įmonės. Manome, kad socialiniu verslu turi būti laikomos įstaigos, kurių misija yra socialinė ir savo pelną paskirsto visuomenei naudingiems tikslams. Esame įsitikinę, kad suteikus galimybę NVO tapti socialinėmis įmonėms būtų efektyviau įgyvendinamas pagrindinis socialinės įmonės tikslas – mažinti socialinę atskirtį.
Socialinių ir užimtumo paslaugų pirkimas iš NVO. Tinklas labai palaiko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą, kad nuo 2016 m. bus perkamos socialinės paslaugos iš dienos centrų. Tuo pačiu norime atkreipti dėmesį, kad šiuo metu valstybės institucijos iš NVO perka tik labai ribotą kiekį paslaugų. Nevyriausybinės organizacijos, įgyvendindamos įvairius projektus, teikia įvairias socialines ir integracijos į darbo rinką paslaugas bei pasiekia reikšmingų rezultatų. Kviečiame Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją apsvarstyti galimybę, kaip išnaudoti nevyriausybinėse organizacijose sukauptą potencialą ir užtikrinti paslaugas sunkiai integruojamiems, neaktyviems asmenims integruotis į visuomenę bei sugrįžti į darbo rinką.

Šie klausimai buvo aptarti per Tinko valdybos susitikimą su Ministre A. Pabedinskiene 2015 m. birželio 30 d. Visą kreipimosi tekstą rasite čia.