Tinklo ekspertai susitikime su EK atstovais išsakė nuomonę aktualiais socialinės politikos klausimais

2016 25 01 Komentarų: 0

untitledNacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertai susitiko su Europos Komisijos Užimtumo direktorato atstovais Egbert Holthuis, Aurimu Andruliu ir Anneleen Vandeplas ir aptarė NVO įtraukimą į sprendimų priėmimus ir aktualius socialinės politikos klausimus.
Nors susitikimo metu buvo pabrėžta, kad pastaruoju metu žengti rimti žingsniai NVO stiprinimui (priimtas NVO veiklą apibrėžiantis įstatymas, įsteigta nacionalinė NVO taryba), valdybos narys Eitvydas Bingelis išsakė nuomonę, kad dažnai į NVO siūlymus atsakoma labai formaliai ir jos į sprendimų priėmimą įtraukiamos ganėtinai vėlai, kai esminiai sprendimai jau būna priimti.
Valdybos pirmininkė Skirma Kondratienė diskusijoje akcentavo, kad Lietuvoje mažinant skurdą trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo, stinga socialinių paslaugų, socialinės atskirties mažinimas paliekamas savieigai. „Ekonomikos augimas pats savaime nesumažina skurdo, o norit pasiekti pokyčių, reikia kad socialine įtrauktimi rūpintųsi ne vien tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet ir kitos ministerijos“ – teigė Tinklo valdybos pirmininkė Skirma Kondratienė.
Susitikimo metu daug dėmesio buvo skirta socialinei piniginei paramai. Išsakytas nuogąstavimas, kad savivaldybės beveik pusę sutaupytų lėšų skyrė ne socialinėms reikmėms. O visuomenėje skurdą ir socialinę atskirtį patiriantys žmonės dar labiau stigmatizuojami.
Tinklo ekspertė Jekaterina Navickė pabrėžė, kad sveikintina, jog svarstomas naujas socialinis modelis: „Modelyje pateikti svarbūs siūlymai darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo sistemų tobulinimu, tačiau skurdo mažinimui ir socialinių paslaugų plėtrai jame praktiškai neskiriama dėmesio. Naujas socialinis modelis reikalauja iš naujo peržiūrėti socialinės paramos sistemą, ją suderinti su lankstesnėmis darbo rinkos veikimo taisyklėmis.“
Valdybos narė Jurgita Kuprytė teigė, kad Lietuvoje iki šiol trūksta kitose Europos valstybėse plačiai teikiamų ir pasiteisinusių paslaugų nuo darbo rinkos atitrūkusiems piliečiams, kad jie patys galėtų spręsti susidariusią situaciją ir išeitų iš užburto skurdo rato. „Darbo biržos teikiamų paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių dažnai nepakanka, kad integracijos sunkumų turintys asmenys taptų aktyviais darbo rinkos dalyviais. Todėl valstybė galėtų geriau pasinaudoti socialinėje srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų gerąja patirtimi ir potencialu, įtraukdama NVO į socialinių ir užimtumo paslaugų teikimą,“ – teigia Jurgita Kuprytė.