Stop Skurdas > Naujienos > Siūlymai
„Patys kalti?“ arba kodėl Lietuvoje prasiskolinęs kas dešimtas žmogus?

Šiandien, spalio 17-ąją minimą Tarptautinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dieną, skursta kas penktas Lietuvos gyventojas. „Patys kalti“ – taip neretai pagalvoja ne vienas, išgirdęs, kad kažkam atlyginimą stipriai apkarpo antstoliai, o kažkas ilgai nedirba arba neišbrenda iš priklausomybės liūno.

Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą priimti CPK pakeitimus

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 42 organizacijas, dirbančias socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje, bei kitos nevyriausybinės organizacijos – viso 64 – reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu egzistuojančios skolų išieškojimo sistemos. Dabartinė tvarka, kai iš minimalaus darbo užmokesčio galima atskaičiuoti iki 50 procentų atlygio, nesuteikia žmonėms realių galimybių grąžinti skolas ir neskatina jų dirbti...

Tinklas ragina frakcijos narius palaikyti organizacijos siūlymus sk...

Šiuo metu frakcijose yra derinami rudens sesijos darbotvarkių projektai, todėl Tinklas šiandien kreipėsi į gausiausią frakciją teiraudamasis, ar skolų išieškojimo iš fizinių asmenų klausimai bus įtraukti į šios sesijos Seimo darbotvarkę. Tuo pačiu Tinklas ragina valdančiosios frakcijos narius palaikyti organizacijos siūlymus skolų išieškojimo tvarkai tobulinti.

Siūlymai skolų išieškojimo tvarkai tobulinti

Teisingumo ministerijos duomenimis, šiuo metu įsiskolinimų turi kas dešimtas Lietuvos gyventojas. Daugiau nei pusė jų turi dvi ir daugiau skolų. Šiuo metu antstoliams leidžiama nuskaičiuoti 50 procentų nuo minimalaus atlyginimo. Dideli atskaitymai taikomi net ir senatvės pensijoms. Tokia tvarka atima galimybę gyventi oriai ir sumokėti net už būtiniausias prekes bei paslaugas. Todėl gyventojai klimpsta į...

„Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, bendradarbiaudamas su VU Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedra, Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi” ir VA Caritas Laikinaisiai namais, parengė studiją „Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema Lietuvoje”.

Balsavimas Europos parlamente dėl Europos socialinių teisių ramsčio

Rytoj, sausio 19 dieną, plenariniame posėdyje Europos Parlamento nariai balsuos dėl Europos socialinių teisių ramsčio pakeitimų. 2016 m. gruodžio 8 dieną Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė ataskaitą, kuri turės svarų indėlį siekiant pažangos užtikrinant socialinius standartus. Ataskaitoje suformuluoti konkretūs pasiūlymai palaikantys orų darbą, tinkamus atlyginimus, tačiau pasiūlymai dėl minimalių pajamų apsaugos, kurie yra esminiai...

Studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieš...

2016 gruodžio 13 d. vyko studijos ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje” pristatymas Renginio metu buvo pristatytas studijos tikslas, tyrimo rezultatai ir siūlymai teisinės bazės tobulinimui, įsikolinimų prevencijos bei socialinių paslaugų stiprinimui. Diskusijoje dalyvavo: Aistė Adomavičienė, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas Rūta Senavaitytė, VU Socialinės politikos magistrantūros studentė Sigita Urbonaitė,...

Tinklas ragina palengvinti skolų grąžinimo naštą minimalias pajamas...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu taikomos praktikos, kai vykdydami įsiskolinimų išieškojimai iš minimalaus darbo užmokesčio, pensijų ir kitų periodinių pajamų. Šiuo metu Tinklas atlieka Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos tyrimą. Tyrime dalyvavo beveik 50 nevyriausybinių organizacijų. Preliminarūs kiekybinės apklausos duomenys rodo, kad tik du procentai...

Tinklas kviečia Sveikatos apsaugos ministeriją pasinaudoti gerąja N...

Tinklas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Sveiko senėjimo įgyvendinimo Priežiūros komiteto sudėties ir NVO galimybių dalyvauti ES finansuojamuose projektuose. Senstanti visuomenė – vienas didžiausių šių dienų iššūkių tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Senjorą įsivaizduojame kaip sergantį, vienišą, nesavarankišką, neretai ir negalią turintį asmenį, gyvenantį nepritekliuje. Dėl tokios situacijos ir prastėjančios demografinės padėties pradedama daugiau dėmesio...

Tinklas kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl nepagrįsto Vyriausybės ...

Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ palaiko NVO koalicijos kreipimąsi dėl nepagrįsto ir neteisėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ taikymo nevyriausybinėms organizacijoms (2016 kovo 3 d.) ir ragina išsiaiškinti, ar LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija neviršija savo įgaliojimų...