Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą priimti CPK pakeitimus

2017 16 10 Komentarų: 0

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 42 organizacijas, dirbančias socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje, bei kitos nevyriausybinės organizacijos – viso 64 – reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu egzistuojančios skolų išieškojimo sistemos. Dabartinė tvarka, kai iš minimalaus darbo užmokesčio galima atskaičiuoti iki 50 procentų atlygio, nesuteikia žmonėms realių galimybių grąžinti skolas ir neskatina jų dirbti legaliai. Tinklo nariai bei kitos NVO nurodo ir kitus skolų išieškojimo praktikos trūkumus, kurie prisideda prie skurdo spąstų kūrimo – t.y. situacijos, kai skolas turintiems asmenims nepaliekama jokių finansinių paskatų dirbti ar galimybių dirbant pasilikti pragyvenimui pakankamą pajamų sumą. Visus siūlymus, išsiųstus Seimo nariams, rasite čia.

1. Mažinti atskaitymus iš darbo užmokesčio. Nustatytus išskaitų dydžius iš MMA keisti į 20 procentų, jei asmuo turi dvi ar daugiau vykdomųjų bylų, taip pat – jeigu vykdomi socialiai jautrūs išieškojimai. Visiems kitiems išieškojimams nustatyti 10 procentų išskaitų dydį. Darbo užmokesčio daliai, viršijančiai MMA, išskaitas sumažinti iki 50 procentų.
2. Taikyti minimalių vartojimo poreikių dydį (toliau – MVPD, pagal SADM ministro 2017 gegužės 10 d. įsakymą nr. AI-236). Išskaitymus sieti ne su tuo, iš kur gaunamos pajamos, o su pajamų suma. Todėl siūloma, jog iš pajamų būtų galima išskaičiuoti tik tą sumą kuri viršija MPD.
3. Atidėti išieškojimą iš reabilitacijoje esančių asmenų. Sustabdyti arba atidėti vykdomosios bylos vykdymą skolininkui sunkiai susirgus ar gydantis nuo priklausomybės ligų, gavus dokumentą iš gydymo ar reabilitacijos įstaigos.
4. Prailginti terminą išieškant iš būsto, kuriame skolininkas gyvena, nuo 6 iki 24-36 mėnesių.
5. Mažinti išskaitas iš nuteistųjų asmenų. Nedaryti išskaitų iš nuteistųjų atsižvelgiant į BVK 93 str. nurodytus dydžius, už kuriuos nuteistieji turi teisę apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus – įsigyti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų. T.y. trijų bazinių socialinių išmokų dydžio – paprastajai grupei priskirtiems nuteistiesiems (114 Eur); keturių bazinių socialinių išmokų dydžio – lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems ir dirbantiems nuteistiesiems (152 Eur); dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems (76 Eur).
6. Švelninti administracinę naštą mažinant antstolių, priskirtų vienam skolininkui, skaičių. Jei skolininko vykdomuosius dokumentus jau vykdo vienas antstolis, paskesnės bylos perduodamos tam pačiam antstoliui.
7. Skolininkams, kurie turi didelių įsiskolinimų, teikti atitinkamą pagalbą ir paslaugas. Ieškoti būdų, kaip NVO ir savivaldybės/ darbo birža galėtų kartu kurti inovatyvius metodus – finansinio ir teisinio raštingumo paslaugas žmonėms, patiriantiems skurdą ir turintiems įsiskolinimų.

Raštą palaiko Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo nariai:

1. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
2. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras
3. Atsakingo verslo ir mentorystės institutas
4. Baltijos labdaros fondas
5. Damų klubas „Par occasion“
6. Dienos Namai
7. Edukacinis-kultūrinis centras Metidė
8. Fondas „Šakių bendruomenės centras“
9. Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras
10. Inovatorių slėnis
11. Ištiesk pagalbos ranką
12. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
13. Koordinacinis centras „Gilė“
14. Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“
15. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo šviesa“
16. Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“
17. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
18. Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarnyba“
19. Lietuvos Caritas
20. Lietuvos kurčiųjų draugija
21. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
22. Lietuvos Samariečių bendrija
23. Maltos ordino pagalbos tarnyba
24. Marijampolės apskrities moters veiklos centras
25. Moterų veiklos inovacijų centras
26. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
27. Padovanokim šypseną
28. Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras
29. Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“
30. Paramos fondas “RIGRA”
31. Romų visuomenės centras
32. Socialiniai paramos projektai
33. SOPA
34. SOTAS
35. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“
36. Šeimų Santaka
37. Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija
38. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
39. Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija
40. Teistų asmenų reintegracijos pradžia
41. Vaikai – visuomenės dalis
42. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Kitos nevyriausybinės organizacijos:
43. Koalicija „Galiu gyventi“
44. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
45. Lietuvos neįgaliųjų forumas
46. NVO vaikams konfederacija, vienijanti 69 organizacijas, tame tarpe ir skėtines
47. LiJOT, vienijantis 66 didžiausias Lietuvoje jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas

Žmogaus teisių organizacijų koalicija, kuriai priklauso:
48. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
49. Lietuvos žmogaus teisių centras
50. Lygių galimybių plėtros centras
51. Nacionalinė LGBT teisių asociacija LGL
52. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
53. VšĮ Romų visuomenės centras
54. Tolerantiško Jaunimo Asociacija
55. Žmogaus teisių stebėjimo institutas
56. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, vienijanti 21 organizaciją
57. Atviros Lietuvos fondas
58. VšĮ Europos namai
59. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
60. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“
61. VšĮ „Betzatos bendruomenė“
62. Asociacija LITDEA
63. VšĮ DUKU
64. Všį Šv. Juozapo brolija