Kreipimasis į Stebėsenos komitetą: daugiau dėmesio vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimui ir suaugusiųjų karjeros konsultavimui

2015 23 11 Komentarų: 0

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pateikė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui siūlymus dėl projektų atrankos kriterijų. Tinklas ragina ministerijas labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas į programų planavimą ir įgyvendinimą. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktuose atrankos kriterijuose akcentuojama savanoriška vyresnio amžiaus asmenų veikla, tačiau didelei daliai 54+ asmenų reikalingas darbas ir pajamos. Darbo biržos statistika rodo, kad vyresni nei 50 m. amžiaus bedarbiai sudaro net 36,6 % registruotų bedarbių, todėl raginame priemonėse daugiau dėmesio skirti vyresnių asmenų įdarbinimui ir išsilaikymui darbo rinkoje. Švietimo ir mokslo ministerijose pateiktuose dokumentuose keliamas uždavinys – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, o veiklų apraše dėmesys tenka tik mokinių karjeros orientavimui. Neneigiame, kad tai svarbi sritis, tuo pačiu apmaudu, kad suaugusiųjų karjeros konsultavimui neskiriamas dėmesys, nes ši sritis Lietuvoje yra visiškai apleista“, teigia Tinklo valdybos narė Jurgita Kuprytė. Visą kreipimosi tekstą rasite čia.