Tinklas ragina palengvinti skolų grąžinimo naštą minimalias pajamas gaunantiems asmenims

2016 05 05 Komentarų: 0

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu taikomos praktikos, kai vykdydami įsiskolinimų išieškojimai iš minimalaus darbo užmokesčio, pensijų ir kitų periodinių pajamų.
Šiuo metu Tinklas atlieka Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos tyrimą. Tyrime dalyvavo beveik 50 nevyriausybinių organizacijų. Preliminarūs kiekybinės apklausos duomenys rodo, kad tik du procentai apklaustų organizacijų klientų neturi ar pastaruoju metu neturėjo skolų, kurios yra perduotos antstoliams t.y. priverstiniam skolos išieškojimui vykdyti. Į klausimą, kokiai daliai Jūsų klientų per pastaruosius metus pavyko sėkmingai išspręsti skolų problemą / arba problema yra sėkmingai sprendžiama, net 39,6 procentų respondentų atsakė, kad tik iki 10 procentų klientų problema yra sėkmingai sprendžiama, t.y. skolos yra grąžinamos. Didžiosios dalies klientų (beveik 90 procentų) pagrindinis pajamų šaltinis yra socialinė piniginė parama. Respondentai taip pat buvo kviečiami atsakyti, kokios jų nuomone, yra pagrindinės priežastys, dėl kurių įsiskolinimus turintys klientai nedirba legaliai. Apie 80 procentų respondentų kaip labai svarbią priežastį nurodė, kad dirbti demotyvuoja dideli atskaitymai iš algos / didelė bendra skolos suma.
„Apibendrinant preliminarius tyrimo rezultatus galima pasakyti, kad dabartinė tvarka, kai iš minimalaus darbo užmokesčio galima atskaičiuoti iki 50 procentų atlygio, nesuteikia žmonėms realių galimybių grąžinti skolas ir neskatina jų dirbti legaliai“, teigia Tinklo direktorė Asitė Adomavičienė.
Todėl Tinklas palaiko Seimo nario N. Puteikio pateiktas Civilinio proceso kodekso pataisas:
Papildyti 739 straipsnį nauja 1 dalimi ir ją išdėstyti taip:

(Negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip):

„1) darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalis, neviršijanti Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), jei tai yra vienintelės asmens pajamos.“

„Esame įsitikinę, kad tokios pataisos ženkliai pagerintų socialiai pažeidžiamų ir įsiskolinusių žmonių padėtį ir skatintų juos dirbti legaliai, ir nebūti vien tik paramos gavėjais, o atsistojus ant kojų sėkmingai grąžinti skolas kreditoriams,“ – rašome kreipimesi į LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narius.

 

Visą kreipimąsi rasite čia