Tinklas kviečia Sveikatos apsaugos ministeriją pasinaudoti gerąja NVO patirtimi

2016 28 04 Komentarų: 0

Tinklas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Sveiko senėjimo įgyvendinimo Priežiūros komiteto sudėties ir NVO galimybių dalyvauti ES finansuojamuose projektuose.
Senstanti visuomenė – vienas didžiausių šių dienų iššūkių tiek Europoje, tiek Lietuvoje. Senjorą įsivaizduojame kaip sergantį, vienišą, nesavarankišką, neretai ir negalią turintį asmenį, gyvenantį nepritekliuje. Dėl tokios situacijos ir prastėjančios demografinės padėties pradedama daugiau dėmesio kreipti į patį senėjimo procesą, kurio nė vienas neišvengsime. Nevyriausybinės organizacijos kreipia didelį dėmesį ir aktyviai prisideda prie šios problemos sprendimo tiek ES, tiek Lietuvoje. Manome, kad sveikas senėjimas yra tvarios valstybės garantas socialine bei ekonomine prasme, o pilietinės organizacijos turi prisiimti aktyvesnį vaidmenį šiame procese.
2015 m. rugpjūčio 11 dieną Sveikatos apsaugos ministerija sudarė Sveiko senėjimo įgyvendinimo Priežiūros komitetą, kuriame balso teisę turi 7 Sveikatos apsaugos ministerijoje ar jai pavaldžiose institucijose dirbantys asmenys. Nors iškelti konkretūs tikslingi ir reikalingi uždaviniai, tačiau jų įgyvendinimas yra ne iki galo suformuluotas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, paliekant bendruomenines ir ne pelno organizacijas, tiesiogiai dirbančias su senjorais, nuošalyje. Tik 2016 m. sausio 15 d. į stebėtojų tarpą buvo įtrauktas vienintelis NVO atstovas, atstovaujantis Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui, vienijančiam daugiau nei 50 NVO, veikiančių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje. Šio tinklo nariai yra tarptautinės ir nacionalinės organizacijos, tokios kaip „Caritas“, „Raudonasis Kryžius“, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir kt.. Jos turi patirties įgyvendinant didelius sveikatingumo projektus ir gali pritaikyti gerąją tarptautinę patirtį. Todėl siūome įtraukti bent vieną iš didžiųjų nevyriausybinių organizacijų į Priežiūros komitetą su balso teise bei suteikti NVO teisę būti projektų pareiškėjais ir partneriais.
Visą kreipimosi tekstą rasite čia.