Skurdo mažinimo tinklas > Naujienos > Pranešimas spaudai
Vaikų globos sistemos pertvarkai būtinas visuomenės dėmesys

Pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams neįmanoma be valstybinio ir nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimo ir deramo visuomenės bei žiniasklaidos dėmesio šiam klausimui. Teikti pagalbą socialinės rizikos šeimoms, padėti šeimoms, siekiančioms įsivaikinti ar globoti vaikus (ir jau tai padariusioms), plėtoti šeimynų modelį – pagrindinės sritys, kuriose atsakomybę pasidalinti...

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plė...

  LR Seimas po ilgų svarstymų priėmė nevyriausybinių organizacijų sektoriaus inicijuotą ir LR Prezidentės teiktą LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą                                    Šis įstatymas skirtas pilietinės visuomenės būklei gerinti šalyje, ugdyti gyventojų sąmoningumą ir aktyvesnį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Teisės aktas sustiprins...

Lapkričio mėnesį startuoja projektas „Lietuvos pilietinės visuomenė...

 Asociacija Nacionalinis skurdo organizacijų mažinimo tinklas, kartu su VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, laimėjo projektą „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“ pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmą. Projektas startuos 2013 m. lapkričio mėnesį ir truks metus laiko. Projektu siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant...

Lietuvoje pirmąkart pažymima tarptautinė labdaros diena

Į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą švęsti Jungtinių Tautų paskelbtą Tarptautinę labdaros dieną atsiliepė nemažas būrys nevyriausybinių organizacijų. Visuomenininkai susirinko 2013 09 05 Vilniaus Labdarių gatvėje, kur iškabindami lentelę simboliškai pagerbė labdarai lėšas aukojusius sostinės geradarius, tarėsi dėl bendrų veiksmų.

Po pateikimo LR Seimas priėmė NVO įstatymo projektą

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitė vyriausioji patarėja Virginija Būdienė Seimui pristatė Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektą (žr.nuorodą). Teikiamu projektu siekiama reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitas nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

LR Prezidentūra Seimui teikia NVO veiklos įstatymą

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtas ir Seimui teikiamas Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti nevyriausybinių organizacijų statusą, bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir galimybes dalyvauti priimant sprendimus bei teikiant viešąsias paslaugas.