Stop Skurdas > Naujienos > Pranešimas spaudai
Parama bendruomenėms iš JAV verslininkės

Tinklas, atstovaudamas JAV verslininkę Johanna Ross, parėmė tris bendruomenių įgyvendinamus projektus: Mindūnų bendruomenės centro projektą „Tradicinių amatų – aukštaitiško kulinarinio paveldo bei tradicinės sertifikuotos žvejybos įgyvendinimas ir plėtra“, VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ projektą „Antalieptės jaunimo verslumo potencialo didinimas stiprinant techninius ir socialinius gebėjimus“ ir Antavilio bendruomenės projektą „Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“. Projekto „Tradicinių amatų...

Ar kova su skurdu sulauks kada nors deramo dėmesio?

Spalio 17 d. bus minima Tarptautinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi diena. Artėjant šiai dienai Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ragina pripažinti, jog skurdo problema Lietuvoje reikalauja tvirtos politinės valios. Jokios reformos negali būti vykdomos neįvertinus poveikio pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams. Ypatingą dėmesį raginame atkreipti į šeimų su vaikais situaciją Lietuvoje.

Kandidatų į merus apklausa: iš virš 400 kandidatų į merus, savo po...

Esant tiek daug neišspręstų ir opių socialinių problemų kiekvienoje savivaldybėje, atrodo, skurdo ir socialinės atskirties įveikimas turėtų būti kiekvienam kandidatui į merus aktuali sritis. Panoręs sužinoti, ką siūlo kandidatai socialinės politikos srityje bei kaip ruošiasi bendradarbiauti su vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 50 nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių socialinėje srityje, kvietė kandidatus...

Pranešimas spaudai. Prioritetas: skurdo ir socialinės atskirties ma...

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos parengė siūlymus, kaip pagerinti Lietuvos socialinę politiką. Skolų išieškojimo tvarkos reforma, pokyčiai pensijų sistemoje, ilgalaikio nedarbo mažinimas, institucinės vaikų globos pertvarka bei socialinės piniginės paramos reformos tobulinimas – penkios sritys, kuriose pokyčius įgyvendinti siūlo Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas. Nevyriausybinių organizacijų siūlymai socialinei politikai tobulinti plačiau pristatomi...

Vaikų globos sistemos pertvarkai būtinas visuomenės dėmesys

Pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams neįmanoma be valstybinio ir nevyriausybinių sektorių bendradarbiavimo ir deramo visuomenės bei žiniasklaidos dėmesio šiam klausimui. Teikti pagalbą socialinės rizikos šeimoms, padėti šeimoms, siekiančioms įsivaikinti ar globoti vaikus (ir jau tai padariusioms), plėtoti šeimynų modelį – pagrindinės sritys, kuriose atsakomybę pasidalinti...

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plė...

  LR Seimas po ilgų svarstymų priėmė nevyriausybinių organizacijų sektoriaus inicijuotą ir LR Prezidentės teiktą LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą                                    Šis įstatymas skirtas pilietinės visuomenės būklei gerinti šalyje, ugdyti gyventojų sąmoningumą ir aktyvesnį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Teisės aktas sustiprins...

Lapkričio mėnesį startuoja projektas „Lietuvos pilietinės visuomenė...

 Asociacija Nacionalinis skurdo organizacijų mažinimo tinklas, kartu su VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, laimėjo projektą „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“ pagal Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmą. Projektas startuos 2013 m. lapkričio mėnesį ir truks metus laiko. Projektu siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant...

Lietuvoje pirmąkart pažymima tarptautinė labdaros diena

Į Užsienio reikalų ministerijos kvietimą švęsti Jungtinių Tautų paskelbtą Tarptautinę labdaros dieną atsiliepė nemažas būrys nevyriausybinių organizacijų. Visuomenininkai susirinko 2013 09 05 Vilniaus Labdarių gatvėje, kur iškabindami lentelę simboliškai pagerbė labdarai lėšas aukojusius sostinės geradarius, tarėsi dėl bendrų veiksmų.

Po pateikimo LR Seimas priėmė NVO įstatymo projektą

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitė vyriausioji patarėja Virginija Būdienė Seimui pristatė Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektą (žr.nuorodą). Teikiamu projektu siekiama reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitas nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias nevyriausybinių organizacijų plėtrą.

LR Prezidentūra Seimui teikia NVO veiklos įstatymą

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva parengtas ir Seimui teikiamas Nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti nevyriausybinių organizacijų statusą, bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir galimybes dalyvauti priimant sprendimus bei teikiant viešąsias paslaugas.

  • 1
  • 2