Skurdo mažinimo tinklas > Naujienos > Pranešimas spaudai
Tinklas kviečia į įdarbinimo paslaugų tyrimo pristatymą

Su kokiais sunkumais susiduria ilgalaikiai bedarbiai? Kokios paslaugos yra reikalingos sunkiai integruojamoms grupėms? Kaip į šiuos sunkumus atliepia Lietuvos darbo birža ir kokią pagalbą teikia nevyriausybinės organizacijos? Į šiuos ir kitus klausimus bandysime atsakyti tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“ pristatyme.

Kvietimas į studijos „Socialinės paramos reformos vertinimas”...

2012 m. atlikus eksperimentą penkiose pilotinėse savivaldybėse, 2014 m. visoje Lietuvoje buvo įvykdyta socialinės paramos sistemos pertvarka. Nuo reformos pradžios 2012 m. iki 2016 m. paramos gavėjų skaičius sumažėjo 60.4 proc. Tuo pat metu išlaidos piniginei socialinei paramai sumažėjo 112 912 tūkst. eurų. Savivaldybėse džiaugiamasi gerėjančiais rodikliais ir sutaupytomis lėšomis, kurias galima išleisti kitoms socialinėms...

Pradedamas įgyvendinti EMIN2 projektas

Europos minimalių pajamų tinklas (European Minimum Income Network-EMIN) yra Europos Komisijos finansuojamas projektas. Europos minimalių pajamų tinklo veiklą koordinuoja Europos skurdo mažinimo tinklas (European Anti-Poverty Network – EAPN). 2013-2014 m. EMIN tinklas įgyvendino EMIN1 projektą, kuriuo buvo siekiama parengti sutarimą dėl veiklų, reikalingų suformuoti pažangias gaunamų minimalių pajamų schemas Europos Sąjungos šalyse narėse, remiantis Europos...

Visuomenės apklausa: Nelygybė ir socialinė atskirtis – didesn...

Šiandien, spalio 17 –ąją – tarptautinę kovos su skurdu dieną nevyriausybinės organizacijos primena, kad Lietuvos gyventojų vertinimu didžiausia grėsmė mūsų šaliai – nesprendžiamos socialinės problemos. Tokią nuomonę išsakė daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų Pilietinės visuomenės instituto užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktoje reprezentatyvioje Lietuvos gyventojų apklausoje. Trečdalis (33 %) respondentų nurodo, kad pagrindinė grėsmė visuomenės saugumui...

NE skurdo spąstams Lietuvoje! Arba, kaip viena Lietuvos karvė į spą...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas reiškia susirūpinimą, kad nuo 2012 m. Piniginę socialinę reformą vykdančios savivaldybės taupymo maratone medžioja kiekvieną centą. Dėl to nukenčia nuoširdžiai dirbantys bei besistengiantys išlaikyti šeimas žmonės. Tinklo nuomone, būtina peržiūrėti Piniginės socialinės paramos įstatymo 17 str., t. y., patikslinti pajamų sąvoką. Socialinės paramos sritis – tiek išmokos, tiek paslaugos –...

Parama bendruomenėms iš JAV verslininkės

Tinklas, atstovaudamas JAV verslininkę Johanna Ross, parėmė tris bendruomenių įgyvendinamus projektus: Mindūnų bendruomenės centro projektą „Tradicinių amatų – aukštaitiško kulinarinio paveldo bei tradicinės sertifikuotos žvejybos įgyvendinimas ir plėtra“, VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ projektą „Antalieptės jaunimo verslumo potencialo didinimas stiprinant techninius ir socialinius gebėjimus“ ir Antavilio bendruomenės projektą „Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“. Projekto „Tradicinių amatų...

Ar kova su skurdu sulauks kada nors deramo dėmesio?

Spalio 17 d. bus minima Tarptautinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi diena. Artėjant šiai dienai Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ragina pripažinti, jog skurdo problema Lietuvoje reikalauja tvirtos politinės valios. Jokios reformos negali būti vykdomos neįvertinus poveikio pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams. Ypatingą dėmesį raginame atkreipti į šeimų su vaikais situaciją Lietuvoje.

Kandidatų į merus apklausa: iš virš 400 kandidatų į merus, savo po...

Esant tiek daug neišspręstų ir opių socialinių problemų kiekvienoje savivaldybėje, atrodo, skurdo ir socialinės atskirties įveikimas turėtų būti kiekvienam kandidatui į merus aktuali sritis. Panoręs sužinoti, ką siūlo kandidatai socialinės politikos srityje bei kaip ruošiasi bendradarbiauti su vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 50 nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių socialinėje srityje, kvietė kandidatus...

Pranešimas spaudai. Prioritetas: skurdo ir socialinės atskirties ma...

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos parengė siūlymus, kaip pagerinti Lietuvos socialinę politiką. Skolų išieškojimo tvarkos reforma, pokyčiai pensijų sistemoje, ilgalaikio nedarbo mažinimas, institucinės vaikų globos pertvarka bei socialinės piniginės paramos reformos tobulinimas – penkios sritys, kuriose pokyčius įgyvendinti siūlo Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas. Nevyriausybinių organizacijų siūlymai socialinei politikai tobulinti plačiau pristatomi...