Pradedamas įgyvendinti EMIN2 projektas

2017 03 04 Komentarų: 0

Europos minimalių pajamų tinklas (European Minimum Income Network-EMIN) yra Europos Komisijos finansuojamas projektas. Europos minimalių pajamų tinklo veiklą koordinuoja Europos skurdo mažinimo tinklas (European Anti-Poverty Network – EAPN).
2013-2014 m. EMIN tinklas įgyvendino EMIN1 projektą, kuriuo buvo siekiama parengti sutarimą dėl veiklų, reikalingų suformuoti pažangias gaunamų minimalių pajamų schemas Europos Sąjungos šalyse narėse, remiantis Europos Komisijos Aktyvios įtrauktiems rekomendacijomis, Europos strategija 2020 ir Europos Platforma, nukreipta prieš skurdą ir socialinę atskirtį. Pirmojo etapo partenris Lietuvoje buvo VU, Filosofijos fakultetas. Projekto rezultatai leido pažvelgti į ES šalių patirtis, minimalių pajamų apsaugos sistemos kontekste, kiekviena šalis teikė rekomendacijas dėl priemonių, kurios prisidėtų mažinant skurdą. Su parengta Lietuvos ataskaita galite susipažinti – https://emin-eu.net/emin-publications/ EMIN Lithuania 2014.
Nuo 2017 m. vasario mėn. EMIN tinklas pradėjo įgyventi EMIN2 projektą, skirtą tęsti diskusijas dėl minimalių pajamų sistemos ES. Trukmė – 2 metai.
2017 m. kovo 27 d. Briuselyje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo pristatytas projektas, planuojamos veiklos, įgyvendinimo etapai, partnerių atsakomybės. Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą šiame susitikime atstovavo Deimantė Bukeikaitė.
Pagrindiniai EMIN2 projekto uždaviniai:
1. sustiprinti EMIN tinklą ir bendradarbiavimą su kitais tinklais ES bei nacionaliniu lygmeniu (bendradarbiavimas su Nacionaliniais skurdo mažinimo, Minimalių pajamų tinklais, profesinėmis sąjungomis, tyrimų centrais ir t.t.);
2. sustiprinti komunikaciją apie minimalių pajamų sistemą ES. Apie minimalias pajamas turi žinoti ne tik jas gaunantys, bet ir visa visuomenė (ataskaitos, viešinimas, video siužetai, įvairios kitos viešinimo kampanijos (bus journey around Europe);
3. skatinti iniciatyvas, politinius debatus ES bei nacionaliniu lygmeniu apie tinkamų, prieinamų minimalių pajamų sistemų svarbą ES (susitikimai su visuomene, diskusijos, konferencijos, įtraukiant ir minimalias pajamas gaunančius, debatai su valdžios atstovais).
Projekto partneriai – Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC); Federalinis viešųjų paslaugų teikimo socialinės integracijos centras Belgijoje; Antverpeno universitetas, Nacionaliniai skurdo mažinimo ir kiti tinklai, organizacijos iš ES šalių.