Parama bendruomenėms iš JAV verslininkės

2016 02 02 Komentarų: 0

Tinklas, atstovaudamas JAV verslininkę Johanna Ross, parėmė tris bendruomenių įgyvendinamus projektus: Mindūnų bendruomenės centro projektą „Tradicinių amatų – aukštaitiško kulinarinio paveldo bei tradicinės sertifikuotos žvejybos įgyvendinimas ir plėtra“, VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ projektą „Antalieptės jaunimo verslumo potencialo didinimas stiprinant techninius ir socialinius gebėjimus“ ir Antavilio bendruomenės projektą „Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“.
Projekto „Tradicinių amatų – aukštaitiško kulinarinio paveldo bei tradicinės sertifikuotos žvejybos įgyvendinimas ir plėtra“ vertė – beveik 6 tūkst. Eur. Projekto pagrindinė idėja – suteikti norimas paslaugas turistams, kartu sprendžiant bendruomenės užimtumo bei verslumo problemą. Siekiama įtraukti Mindūnų bendruomenę į Ežerų žvejybos muziejaus ir Tradicinių amatų centro veiklą, gaminant ir realizuojant suvenyrus, organizuojant kulinarinio paveldo amatų edukacijas bei plečiant paslaugų infrastruktūrą.
Projekto „Antalieptės jaunimo verslumo potencialo didinimas stiprinant techninius ir socialinius gebėjimus“ vertė – per 7 tūkst. Eur. Antalieptėje siekiama sukurti jaunimui palankią verslumo aplinką, skatinti kooperavimasi bei padaryti Antalieptę patrauklesnę turizmui, grupinėms išvykoms, stovykloms. Numatoma Antalieptėje gyvenančius jaunus žmones apmokyti bazinių verslumui reikalingų kompetencijų, organizuoti patyriminius žygius dviračiais pagal jau sukurtus maršrutus, įsigyti 10 dviračių, plėtoti sulčių gamybą, sukurti tiro paslaugas, išnaudojant vietinius resursus ir įsigyjant būtiniausią įrangą.
Projekto „Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“ vertė per 9 tūkst. Eur. Projektu siekiama plėsti Antanavo bendruomenės nestacionarias socialines paslaugas. Projekto metu bus įsigytos papildomas vieno buto patalpos, kuriose bus įrengtas vaikų žaislotekos kambarys, ir buvusio darželio patalpos, įrengiant „Kartų namus“, bus surengti kvalifikacijos kėlimo kursai Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenėse dirbančioms projekto vykdytojoms įgyjant socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros specialistų kvalifikaciją.
Pirmieji du projektai remiami pasirašant trišales sutartis su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru, kuris teiks konsultacijas paramos gavėjams projektų įgyvendinimo klausimais, vykdys šių projektų priežiūrą bei stebėseną.
Johanna Ross – JAV verslininkė, aktyviai remianti pilietines organizacijas. Lietuvoje verslininkė remia organizacijas jau ne pirmus metus. Šią paramą ji skiria per Kalifornijoje įsteigtą ir registruotą nevyriausybinę organizaciją „Community Action Lithuania“, kuri finansinę paramą persiunčia remiamoms organizacijoms Lietuvoje. Johanna Ross asmeniškai susipažįsta su remiamų projektų veiklomis ir pinigus skiria tikslingai.