Tinklas pateikė savo poziciją dėl EK ataskaitos apie Lietuvos ekono...

Kovo pradžioje vyko Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) Socialinės įtraukties strategijų grupių susitikimas. Pagrindinis susitikimo klausimas – Europos Komisijos darbinių nacionalinių ataskaitų svarstymas. Po susitikimo Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas paruošė savo poziciją dėl ataskaitoje analizuojamos ekonominės ir socialinės šalies padėties ir perspektyvų. Tinklas taip pat buvo pakviestas dalyvauti tarptautinio projekto EMIN2 paraiškos teikime. Projekto...

Europos skurdą patiriančių žmonių susitikimas: kuo greičiau pradėsi...

Lapkričio 19-20 dienomis, Briuselyje vyksta skurdą patiriančių žmonių susitikimas, kuriame dalyvauja atstovai iš 30 Europos valstybių, tame tarpe iš Lietuvos. Šių metų susitikimo tikslas – suteikti galimybę skurdą patiriantiems žmonėms pasidalinti savo patirtimi ir auginti solidarumą. Susitikimu taip pat siekiama organizuoti konsultacijas –kaip Europos Komisijos pilietinio dialogo dalį – su skurdą patiriančias žmonėmis.

Nepalikime jų nuošalyje! Let’s not leave them behind!

Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) įtraukties strategijos ekspertė prof. dr. Giedrė Kvieskienė dalyvavo ekspertų grupės, atstovaujančios Nacionalinių skurdo mažinimo tinklus ir Europos organizacijas, posėdžiuose Romoje, Italijoje, 2015 m. vasario 5-7. Prieš ekspertų posėdį EAPN Italija surengė seminarą: Let’s not leave them behind! Early school leaving, poverty and social exclusion. – Nepalikime jų nuošalyje! Mokyklos nebaigusių...

Varšuvoje vyko EAPN EXCO susitikimas

  2014 kovo 14-15 dienomis Varšuvoje vyko EAPN EXCO (Vykdomojo komiteto) susitikimas, kuriame atstovavo Aistė Černiauskaitė. „Susitikimo dienotvarkė buvo labai intensyvi. Buvo aptarta daug klausimų: EAPN finansavimas, vykdomos ir planuojamos veiklos, nacionalinių EAPN stiprinimo galimybės,“ – teigia Tinklo atstovė EAPN EXCO Aistė Černiauskaitė. Europos Komisija mažina finansavimą EAPN veikloms, vis daugiau yra pereinama prie projektinio...

Mokymosi forumas Estijoje – unikali galimybė pasikeisti gerąj...

Gegužės 21-24 d. Estijoje Laulasmaa vietovėje Europinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (angl. EAPN) pirmą kartą  organizuoja Mokymosi forumą (angl. Learning forum). Šiame forume yra kviečiami dalyvauti apie 100 dalyvių iš visos Europos Sąjungos. Didžioji dalis kviečiamų dalyvių atstovaus nacionaliniams skurdo mažinimo tinklams.

Socialinių investicijų paketas – daug žadanti retorika, bet ar ji ...

Europos Komisija priėmė Socialinių investicijų paketą, kuris turėtų padėti siekiant socialinių investicijų augimo ir sanglaudos skatinimo,  taip pat įgyvendinant Europos socialinio fondo 2014-2020 tikslus. Šiame pakete yra išdėstytas politikos reformų pagrindas įpareigojantis šalis nares rūpintis tinkama ir tvaria socialine apsauga, investuoti į žmonių įgūdžių ir gebėjimų vystymą, ir padėti žmonėms kritiniais jų gyvenime  momentais. Paketas...

  • 1
  • 2