Socialinių investicijų paketas – daug žadanti retorika, bet ar ji sumažins skurdą?

2013 19 03 Komentarų: 0

EEU_flaguropos Komisija priėmė Socialinių investicijų paketą, kuris turėtų padėti siekiant socialinių investicijų augimo ir sanglaudos skatinimo,  taip pat įgyvendinant Europos socialinio fondo 2014-2020 tikslus. Šiame pakete yra išdėstytas politikos reformų pagrindas įpareigojantis šalis nares rūpintis tinkama ir tvaria socialine apsauga, investuoti į žmonių įgūdžių ir gebėjimų vystymą, ir padėti žmonėms kritiniais jų gyvenime  momentais. Paketas apima Europos  Komisijos komunikatą ir 8 darbo dokumentus.

Prieš Socialinių investicijų paketo patvirtinimą, Europos skurdo mažinimo organizacijų tinklas (angl. EAPN) paragino Europos Komisiją užtikrinti, kad socialinių investicijų paketas suteiks nuoseklią strategiją, kovai su skurdu, kad finansuojamos ES lėšomis priemonės padės pasiekti nustatytus skurdo mažinimo tikslus.

Kovo 14-16 d. Briuselyje vyko Europinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo (angl. EAPN) Vykdomojo komiteto (angl. Executive Committee) posėdis. Jame Lietuvos Skurdo mažinimo organizacijų tinklą atstovavo Gediminas Salvanavičius. EAPN tinklo vadovai pristatydami Socialinių investicijų paketo dokumentus, pabrėžė, kad mažinant skurdą reikalingos konkretesnės iniciatyvos ir priemonės, numatant reikalingą finansavimą.

“Mes sveikiname šį Komisijos žingsnį skiriant daugiau dėmesio socialinei apsaugai, siekiant stabilizuoti ekonomiką. Džiaugiamės, kad paketas apima ir konkrečias socialines temas kaip benamiai, skustantys vaikai, socialinė įtrauktis ir žmonių sveikatos klausimai. Bet visiems šiems klausimams spręsti reikalingos konkrečios priemonės ir finansavimo šaltiniai”, – sakė EAPN tinklo prezidentas Sergio Aires.