Tinklas kviečia savivaldybes bendradarbiauti

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas išsiuntė kreipimąsi Lietuvos Respublikos Savivaldybių Asociacijai ir savivaldybėms dėl lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, panaudojimo. Nuo 2014 m. sausio mėn. savivaldybėms suteikta daugiau teisių ir atsakomybės skiriant piniginę socialinę paramą. Kreipimesi savivaldybės kviečiamos vykdyti monitoringą dėl nenumatytų pasekmių skiriant pašalpas griežtesne tvarka, o sutaupytas lėšas skirti socialinei atskirčiai mažinti. „Tinklas...

NVO kreipimasis į teisingumo ministeriją

Darbo grupė, nagrinėjanti įsiskolinimo ir skolų perdavimo antstoliams poveikį socialiai jautrioms grupėms ir vienijanti organizacijas iš visos Lietuvos – Lietuvos Caritas, Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai, VšĮ “Teistų asmenų reintegracijos pradžia”, VšĮ „Veikiam.lt“, Mažeikių Švč. Jėzaus širdies parapijos Caritas – išsiuntė kreipimąsi LR Teisingumo ministerijai dėl sprendimų vykdymų instrukcijos neatitikimo civilinio proceso kodeksui. Konsultuodamasi su...