NVO kreipimasis į teisingumo ministeriją

2014 15 07 Komentarų: 0

20140715_082148Darbo grupė, nagrinėjanti įsiskolinimo ir skolų perdavimo antstoliams poveikį socialiai jautrioms grupėms ir vienijanti organizacijas iš visos Lietuvos – Lietuvos Caritas, Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai, VšĮ “Teistų asmenų reintegracijos pradžia”, VšĮ „Veikiam.lt“, Mažeikių Švč. Jėzaus širdies parapijos Caritas – išsiuntė kreipimąsi LR Teisingumo ministerijai dėl sprendimų vykdymų instrukcijos neatitikimo civilinio proceso kodeksui. Konsultuodamasi su teisininkais, darbo grupė nustatė, kad yra neatitikimas tarp Civilinio kodekso ir sprendimų vykdymo instrukcijos. Todėl NVO atstovai prašo patikslinti Sprendimų vykdymo instrukciją, kad jame būtų patikslinta sąvoka iš „grynųjų pinigų suma“ į „pinigų sumą“ kaip ir nurodoma LR Civilinio proceso kodekse. Tai leistų užtikrinti, kad skolos išieškojimas nebūtų nukreiptas į pinigų sumą, kuri neviršija vienos minimalios mėnesinės algos.

„Atstovaudami socialiai pažeidžiamų asmenų bei visos visuomenės interesams teigiame, kad dėl nepalankių skolų grąžinimo sąlygų jų integracija yra neįmanoma. Esminė problema: po įvykdomų atskaitymų motyvacijos dirbti nebelieka, nes nelieka pajamų išgyvenimui, bazinių poreikių tenkinimui (maistas, būstas, kelionės į darbą išlaidos, drabužiai ir pan.). Sukūrus palankesnes skolų grąžinimo sąlygas, žmogus stengtųsi dirbti ir išsilaikyti darbo rinkoje, o dirbdamas ir išlaikydamas save, natūraliai sumokėtų daugiau savo skolų,“ – teigiama pranešime. Visą kreipimosi tekstą rasite čia.

Ši darbo grupė susibūrė po prjekto „Telkiamės skurdo mažinti“ mokymų. Primename, kad projektą įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kartu su Pilietinės visuomenės institutu. Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programa Lietuvoje* Daugiau apie projektą rasite čia.

 

 * Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15–ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.