Tinklas kviečia savivaldybes bendradarbiauti

2014 25 09 Komentarų: 0

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas išsiuntė kreipimąsi Lietuvos Respublikos Savivaldybių Asociacijai ir savivaldybėms dėl lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, panaudojimo. Nuo 2014 m. sausio mėn. savivaldybėms suteikta daugiau teisių ir atsakomybės skiriant piniginę socialinę paramą. Kreipimesi savivaldybės kviečiamos vykdyti monitoringą dėl nenumatytų pasekmių skiriant pašalpas griežtesne tvarka, o sutaupytas lėšas skirti socialinei atskirčiai mažinti. „Tinklas ir jo nariai yra pasirengę bendradarbiauti su Savivaldybių asociacija ir savivaldybėmis, siekant tikslingiau ir veiksmingiau skirti socialinę paramą ir teikti konstruktyvius pasiūlymus socialinės politikos klausimais“, teigiama kreipimęsi. Visą kreipimosi tekstą rasite čia.