Vyriausybė raginama nepamiršti pažeidžiamiausių visuomenės grupių i...

Paskelbus ekstremalią situaciją, Vyriausybė parengė verslo gelbėjimo planą, tačiau nevyriausybininkai sako, kad dėmesio nesulaukia pažeidžiamiausios visuomenės grupės bei pats nevyriausybinis sektorius.

Pajamų nelygybė – ar toliau išlaikysime status quo?

NSMOT raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą ir Ministrą pirmininką Saulių Skvernelį dėl Nacionalinio pažangos plano. Šis planas – tai Lietuvos ateities vizija dešimtmečiui į priekį. Deja, nors Europos komisija pakartotinai ir šiais metais kritikuoja Lietuvą dėl didelės pajamų nelygybės, Nacionalinis pažangos planas nenumato efektyvių priemonių šiai problemai spręsti.

Atviras laiškas LR Prezidentui dėl finansų ministro kandidatūros

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kreipiasi į Jus, kaip į Prezidentą, kuris savo pagrindiniu tikslu įvardijo Gerovės valstybės kūrimą, ir tuo pačiu reiškiame savo susirūpinimą dėl būsimos finansų ministrų kandidatūros.

PETICIJA: Lietuvoje skolos skandina, suteikime galimybę jas grąžinti

Visus Lietuvos gyventojus, kuriems šiuo metu taikoma skolų išieškojimo tvarka kelia susirūpinimą, kviečiame pasirašyti peticiją su raginimu mažinti skolų išieškojimo išskaitas.  

Kreipimasis į Vyriausybę dėl CPK pakeitimų

Šiandien Vyriausybės pasitarime bus svarstomi Civilinio proceso kodekso pakeitimai, susiję su skolų išieškojimu iš fizinių asmenų. Tinklas ir koalicija “Galiu gyventi” ragina Vyriausybės narius palaikyti Teisingumo ministerijos pateiktus pakeitimus bei atkreipia dėmesį į kitus CPK pakeitimus, kurie nėra pateikti tarp Teisingumo ministerijos siūlymų, bet kuriuos nevyriausybinių organizacijų nuomone būtina keisti, siekiant užtikrinti pažeidžiamiausių visuomenės grupių...

Nevyriausybinės organizacijos ragina Seimą priimti CPK pakeitimus

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 42 organizacijas, dirbančias socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje, bei kitos nevyriausybinės organizacijos – viso 64 – reiškia susirūpinimą dėl šiuo metu egzistuojančios skolų išieškojimo sistemos. Dabartinė tvarka, kai iš minimalaus darbo užmokesčio galima atskaičiuoti iki 50 procentų atlygio, nesuteikia žmonėms realių galimybių grąžinti skolas ir neskatina jų dirbti...

Europos Komisija skatina valstybes nares tobulinti minimalių pajamų...

Nuo 2015 m. Europos Komisija vysto Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą, kuri turėtų ženkliai prisidėti prie Europos Sąjungos gyventojų socialinės apsaugos stiprinimo. Atsižvelgiant į kylančius naujus socialinius iššūkius ir besikeičiančios darbo rinkos išbandymus, tokius kaip naujųjų technologijų ir skaitmeninės revoliucijos, Europos socialinių teisių ramstyje numatomi pagrindiniai principai, palaikantys teisingesnes bei gerai funkcionuojančias darbo rinkos ir...

Kreipimasis į Stebėsenos komitetą: daugiau dėmesio vyresnio amžiaus...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pateikė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui siūlymus dėl projektų atrankos kriterijų. Tinklas ragina ministerijas labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas į programų planavimą ir įgyvendinimą. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktuose atrankos kriterijuose akcentuojama savanoriška vyresnio amžiaus asmenų veikla, tačiau didelei daliai 54+ asmenų reikalingas darbas ir...

NVO kviečia bendradarbiauti Vilniaus miesto savivaldybę

NVO atstovai, dirbatys su socialiai pažeidžiamiausiomis socialinėmis grupėmis , išsiuntė Vilniaus savivaldybei kreipimąsi, ragindami glaudžiau bendradarbiauti ir kartu mažinti skurdą Vilniuje. Rašte teigiama, kad Vilniuje veikia daug sėkmingų nevyriausybinių organizacijų, kurios turi patirtį teikiant paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms ir dirba su įvairiomis tikslinėms grupėmis: neįgaliaisiais, turinčiais fizinę, psichinę negalę, intelekto sutrikimus, išėjusiais iš įkalinimo...