Europos Komisija skatina valstybes nares tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemas

2017 01 08 Komentarų: 0

Nuo 2015 m. Europos Komisija vysto Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą, kuri turėtų ženkliai prisidėti prie Europos Sąjungos gyventojų socialinės apsaugos stiprinimo. Atsižvelgiant į kylančius naujus socialinius iššūkius ir besikeičiančios darbo rinkos išbandymus, tokius kaip naujųjų technologijų ir skaitmeninės revoliucijos, Europos socialinių teisių ramstyje numatomi pagrindiniai principai, palaikantys teisingesnes bei gerai funkcionuojančias darbo rinkos ir socialinės apsaugos sistemas.

Europos socialinių teisių ramstyje pažymima, jog šalių ekonominio augimo būtina siekti atsižvelgiant ir į gyventojų socialinę gerovę. Todėl ramsčio principai yra skaidomi į tris pagrindines sritis: lygių galimybių ir galimybių įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, socialinės apsaugos ir įtraukties.
Kalbant apie pastarąją sritį, vienas iš svarbiausių ramstyje numatomų principų yra minimalių pajamų apsauga. Tai reiškia, jog kiekvienam asmeniui turi būti garantuojama teisė gauti minimalias pajamas, kurios užtikrintų orų pragyvenimą ir galimybę gauti tam tikras prekes bei paslaugas. Svarbu tai, jog šių minimalių pajamų užtikrinimas taip pat turi būti derinamas su paskatomis (re)integruotis į darbo rinką.
Šis principas pakeičia iki šiol galiojusią Minimalių pajamų rekomendaciją , kurioje ES narės raginamos pripažinti gyventojų teisę į socialinę paramą. Tuo tarpu ramstyje aiškiai nurodoma gyventojų teisė gauti minimalias pajamas, kurios užtikrintų orų pragyvenimą visais gyvenimo etapais. Minimalias pajamas turi gauti asmenys, kurie neturi teisės gauti socialinio draudimo išmokų arba jeigu šios nebegalioja. Šių išmokų teikimas yra grindžiamas asmens materialine padėtimi, o jas gaunantys, pajėgūs dirbti asmenys turi integruojami į darbo rinką. Tokiu būdu yra kovojama su skurdu bei socialine atskirtimi.
Siekiant užtikrinti ES piliečių minimalias pajamas, Europos Komisija pateikė rekomendacijas šios sistemos įgyvendinimui. Valstybės narės yra raginamos atnaujinti savo minimalių pajamų išmokų formą bei mokėjimo tvarką. Rekomenduojama šį principą įgyvendinti konsultuojantis su socialiniais partneriais nacionaliniu bei ES lygmeniu.
Komisija taip pat skatina valstybes nares tobulinti savo minimalių pajamų apsaugos sistemas per Europos minimalių pajamų tinklą (European Minimum Income Network, toliau – EMIN), kuris skatina užtikrinti adekvačias ir prieinamas minimalias pajamas.
Pirmajame EMIN projekto etape 2013-2014 m. buvo siekiama prieiti bendrą šalių sutarimą ir numatyti žingsnius, siekiant įtvirtinti pažangias minimalių pajamų apsaugos sistemas ES šalyse. Projekto metu buvo aptariamos visų ES šalių patirtys, užtikrinant minimalių pajamų apsaugą bei teikiamos rekomendacijos dėl skurdo mažinimo priemonių. Su Lietuvos ataskaita galite susipažinti čia.
2017 m. įsibėgėjo antroji projekto dalis (EMIN2), kurios metu siekiama sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis ES lygmeniu, didinti visuomenės informuotumą apie būtiną minimalių pajamų užtikrinimą bei skatinti iniciatyvas ir politinius debatus apie minimalių pajamų sistemų svarbą ES. Lietuvoje EMIN2 projektą įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas.
Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui susirūpinimą kelia tai, jog šiuo metu socialinės paramos dydis šiuo metu siekia 102 Eur, o ilgainiui išmokos dydis yra mažinamas. Tuo tarpu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu apskaičiuotas minimalių poreikių dydis (toliau – MPD) yra ženkliai didesnis ir siekia 238 Eur. Vadinasi, socialinės paramos sistema nepasiekia savo pagrindinio tikslo ir neužtikrina oraus pragyvenimo lygio visiems gyventojams.
Tinklas ragina tobulinti šiuo metu galiojančią minimalių pajamų apsaugos sistemą Lietuvoje ir visų pirma atsižvelgti į neadekvatų socialinės paramos ir kitų išmokų dydį. Siūlome atsižvelgti apskaičiuotą MPD sumą ir šį dydį susieti su Valstybės remiamomis pajamomis tam, kad gyventojams orus pragyvenimo lygis.