Tinklas pateikė savo įžvalgas dėl 2017 m. Lietuvos Nacionalinės reformų darbotvarkės

2017 10 07 Komentarų: 0

2017 m. balandį Lietuvos vyriausybė patvirtino Nacionalinę reformų darbotvarkę, kurioje pateikiamos svarbios šių metų planuojamos ir vykdomos reformos, siekiant įveikti didžiausius ekonominius ir užimtumo iššūkius bei socialines problemas.
Tarptautinio skurdo mažinimo tinklo (European Anti-Poverty Network, toliau – EAPN) iniciatyva, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas analizavo Lietuvos vyriausybės pateiktą Nacionalinės reformų darbotvarkės ataskaitą ir pateikė savo įžvalgas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama numatytoms skurdo ir socialinės atskirties bei pajamų nelygybės mažinimo programoms, taip pat užimtumo skatinimui.
Tinklas pateikė savo rekomendacijas bei išskyrė tris prioritetines politikos tobulinimo kryptis. Pirmiausia, daugiau dėmesio turi būti skiriama skurdo ir socialinės atskirties bei pajamų nelygybės mažinimui. Pastaraisiais metais minėti rodikliai šalyje vis blogėjo, todėl būtina numatyti ilgalaikes bei trumpalaikes priemones šioms problemoms įveikti.
Taip pat svarbu stiprinti darbuotojų socialinę apsaugą bei užimtumo teises, atsižvelgiant į naujojo Darbo kodekso įsigaliojimą. Be to, svarbus naujasis Užimtumo įstatymas, kurio rezultatai priklausys nuo sėkmingo įgyvendinimo savivaldybėse.
Galiausiai, svarbu skirti dėmesio vis didėjančiai emigracijai Lietuvoje, numatyti kompleksines priemones tolesniam emigracijos didėjimo sustabdymui. Šie turėtų apimti gyventojų ekonominės bei socialinės aplinkos gerinimo priemones.
Galutinę ataskaitą, kurioje aptariami visų EAPN narių Nacionalinių reformų darbotvarkių įvertinimai, planuojama pateikti šį rudenį. Su Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo pateikta ataskaita galite susipažinti čia.
Su 2017 m. Lietuvos Nacionaline reformų darbotvarke galite susipažinti lietuvių ir anglų kalbomis.