Siūloma išimtis dėl Sodros „grindų“ taikyti visiems žmonėms su negalia

2018 29 03 Komentarų: 0

Nuo 2018 m. Sodros įmokoms buvo pradėtos taikyti „grindys“. Kartu su Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisomis buvo numatytos ir išimtys, numatančios, kokiais atvejais įmokų „grindys“ negalioja. Tarp išimčių – ir žmonės su negalia, tačiau tik tie, kurie yra sukaupę reikiamą socialinio draudimo stažą ir gauna netekto darbingumo (invalidumo) pensiją.


Vis dėlto, asmenims, kurie turi negalią nuo vaikystės ir tiems, kurie gauna šalpos išmokas, nes neturi sukaupę būtinojo socialinio draudimo stažo, išimtys nėra taikomos. Dėl naujos įstatymu įtvirtintos nuostatos ir padidėjusių darbo vietos išlaidų, tokie asmenys tampa dar mažiau pageidaujami darbo rinkoje.
Svarbu pažymėti, kad Lietuva, ratifikuodama Neįgaliųjų teisių konvenciją, įsipareigojo užtikrinti ir specifinėmis priemonėmis skatinti neįgaliųjų įsitraukimą į darbo rinką. Vietoje to įtvirtintos Sodros „grindys“ sukuria papildomą barjerą neįgaliųjų įsidarbinimui. Tokiu būdu užkertamas kelias ir sėkmingai neįgaliųjų integracijai į visuomenę ir skatinama neįgaliųjų institucinė priklausomybė.
Dėl šių priežasčių Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kartu su Lietuvos neįgaliųjų forumu, kreipėsi į Seimo narį Justą Džiugelį su raginimu inicijuoti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas, kurios nediskriminuotų neįgaliųjų išmokos šaltinio gavimo pagrindu bei sudarytų sąlygas neįgaliųjų įdarbinimui.