Užsiimame žmonių, patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį, atstovavimu ir advokacija. Bendradarbiaujame su Lietuvos ir Europos institucijomis, dalyvaujame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi priemonių kūrime ir įgyvendinime.