Dokumentai

1 5ef6bb691a
Pradžia / NSMOT-raštai-ir-siūlymai /

NSMOT-raštai-ir-siūlymai 3bda7ad62e

Thumbnail for 2023-metai2023-metai

Atidaryti
939.62 KB
Thumbnail for 2022-metai2022-metai

Atidaryti
2.1 MB
Thumbnail for 2021-metai2021-metai

Atidaryti
2.52 MB
Thumbnail for 2020-metai2020-metai

Atidaryti
5.07 MB
Thumbnail for 2019-metai2019-metai

Atidaryti
5.43 MB
Thumbnail for 2018-metai2018-metai

Atidaryti
1.97 MB
Thumbnail for 2017-metai2017-metai

Atidaryti
1.01 MB
Thumbnail for 2016-metai2016-metai

Atidaryti
87.32 KB
Thumbnail for 2015-metai2015-metai

Atidaryti
52.63 KB
Thumbnail for 2014-metai2014-metai

Atidaryti
816.62 KB

10

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

/2023-metai/Kreipimasis-į-kandidatus-dėl-skurdo-ir-socialinės-atskirties-mažinimo-2023-02-09.pdf
/2023-metai/Dėl-užimtumo-sistemos-žmonėms-su-negalia-sistemos-pakeitimų-2023-01-20.pdf
/2023-metai/Dėl-LR-Socialinių-paslaugų-įstatymo-pakeitimo-2023-02-24.pdf
/2023-metai/Dėl-bendrųjų-socialinių-paslaugų-ir-akredituotos-socialinės-priežiūros-kokybės-vertinimo-tvarkos-aprašo-keitimo-2023-01-02.pdf
/2022-metai/VDC-akreditacijos-iššūkiai-ir-NSMOT-siūlymai-2022-02-07.pdf
/2022-metai/NSMOT-siūlymai-dėl-įsiskolinimų-2022-02-22.pdf
/2022-metai/Dėl-Užimtumo-įstatymo-pakeitimų-2022-03-29.pdf
/2022-metai/Dėl-socialinės-priežiūros-paslaugų-akreditacijos-2022-04-25.pdf
/2022-metai/Dėl-socialines-paslaugas-teikiančių-darbuotojų-nemokamo-keliavimo-Vilniaus-viešuoju-transportu-2021-11-29.pdf
/2022-metai/Dėl-socialines-paslaugas-reglamentuojančių-teisės-aktų-projektų-derinimo-2022-06-09.pdf
/2022-metai/Dėl-prevencinių-socialinių-paslaugų-organizavimo-ir-teikimo-tvarkos-aprašo-patvirtinimo-derinimo-2022-08-31.pdf
/2022-metai/Dėl-Labdaros-ir-paramos-įstatymo-2022-06-03.pdf
/2021-metai/Siūlymai-mokesčių-reformai-2021-02-10.pdf
/2021-metai/Raštas-dėl-vaikų-ugdymo-karantino-sąlygomis-2021-01-05.pdf
/2021-metai/Raštas-Dėl-Kandidatės-į-Lygių-galimybių-kontrolierius-2021-03-24.pdf
/2021-metai/Dėl-visuomenei-naudingos-veiklos-2021-07-08.pdf
/2021-metai/Dėl-Užimtumo-įstatymo-pakeitimų-2021-11-26.pdf
/2021-metai/Dėl-socialinių-paslaugų-įstatymo-pakeitimų-2021-12-06-.pdf
/2021-metai/Dėl-socialines-paslaugas-reglamentuojančių-TA-2021-10-12.pdf
/2021-metai/Dėl-piniginės-paramos-įstatymo-8-straipsnio-2021-11-10-.pdf
/2021-metai/Dėl-paramos-būstui-įsigyti-ar-išsinuomoti-įstatymo-2021-09-23.pdf
/2021-metai/Dėl-pajamų-nelygybės-mažinimo-plėtros-programos-2021-07-01-.pdf
/2021-metai/Dėl-pajamų-nelygybės-mažinimo-2021-10-11-.pdf
/2021-metai/Dėl-nedarbo-išmokų-žmonėms-su-negalia-2021-05-18.pdf
/2021-metai/Dėl-manipulacijų-pažeidžiamomis-grupėmis-rinkimų-metu-2021-04-30.pdf
/2021-metai/Dėl-Labdaros-ir-paramos-įstatymo-pakeitimo-2021-12-06.pdf
/2021-metai/Dėl-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-priemonių-plano-21-04-26.pdf
/2020-metai/Viešas-kreipimasis-dėl-stigmatizuojančio-vaizdo-klipo-platinimo-ir-viešinimo-2020-12-04.pdf
/2020-metai/Viešas-kreipimasis-dėl-pagalbos-ir-paslaugų-nesuteikimo-žmonėms-su-negalia-ir-jų-šeimoms-2020-11-12.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-Vyriausybės-programos-projekto-2020-12-08.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-socialinių-darbuotojų-ir-savanorių-teikiančių-pagalbą-vyresnio-amžiaus-ir-asmenims-su-negalia-aptarnavimo-prekybos-centruose-ir-vaistinėse-ekstremalios-situacijos-metu-2020-03-25.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-siūlymų-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-priemonei-2020-10-28.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-savivaldybių-puslapiuose-skelbiamos-informacijos-apie-paslaugas-ir-piniginę-paramą-ekstremalios-situacijos-metu-2020-03-20.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-Lietuvos-Vyriausybės-svarstomo-ekonominių-ir-finansinių-priemonių-plano-visuomenės-sveikatos-apsaugai-užtikrinti-ir-šalies-ekonomikai-skatinti-2020-03-17.pdf
/2020-metai/Raštas-Dėl-Europos-socialinio-fondo-finansuojamų-projektų-darbuotojų-nekontaktinio-darbo-apmokėjimo-karantino-laikotarpiu-2020-03-13.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-bedarbių-socialinės-apsaugos-pandemijos-metu-2020-12-22.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-atnaujintos-Europos-ekonomikos-ir-socialinių-reikalų-komiteto-narių-atrankos-tvarkos-2020-02-28.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-atnaujintos-Europos-ekonomikos-ir-socialinių-reikalų-komiteto-narių-atrankos-tvarkos-2020-01-23.pdf
/2020-metai/Raštas-dėl-apsaugos-priemonių-skyrimo-nevyriausybinėms-organizacijoms-2020-04-16.pdf
/2020-metai/Nevyriausybinių-organizacijų-ir-mokslininkų-pozicija-bei-siūlymai-dėl-Covid-19-socialinio-poveikio-2020-04-08.pdf
/2020-metai/Kreipimasis-į-politines-partijas-dėl-socialinės-apsaugos-plėtojimo-2020-07-22.pdf
/2020-metai/EAPN-calls-for-European-leaders-to-clearly-focus-on-protecting-the-most-vulnerable-from-the-impacts-of-Covid19-2020-03-25.pdf
/2019-metai/Raštas-dėl-mokinių-kurie-mokosi-pagal-priešmokyklinio-ar-pradinio-ugdymo-programas-nemokamo-maitinimo-2019-02-27.pdf
/2019-metai/Raštas-dėl-Europos-Sąjungos-fondų-investicijų-veiksmų-programos-8-prioriteto-įgyvendinimo-priemonių-projektuose-nustatytų-darbuotojų-įkainių-2019-10-21.pdf
/2019-metai/Raštas-dėl-lobistinės-veiklos-reglamentavimo-2019-06-03.pdf
/2019-metai/Raštas-dėl-CPK-pakeitimų-2019-03-28.pdf
/2019-metai/EAPN-support-Finnish-Presidency-Economy-of-Well-Being-Conclusions-on-need-for-a-coherent-long-term-social-and-sustainable-post-EU-2020-strategy-2019-12-10.pdf
/2019-metai/Dėl-Norvegijos-paramos-kalėjimų-sistemos-pertvarkai-2019-12-17.pdf
/2019-metai/Dėl-NSMOT-siūlymų-2021-2030-m-Nacionalinei-pažangos-programai-2019-04-16.pdf
/2019-metai/Atviras-laiškas-Lietuvos-Respublikos-Prezidentui-Gitanui-Nausėdai-2019-07-24.pdf
/2018-metai/Raštas-dėl-Valstybinio-socialinio-draudimo-įstatymo-pakeiteimų-2020-06-06.pdf
/2018-metai/Raštas-dėl-priemonės-„Užimtumo-skatinimo-ir-motyvavimo-paslaugų-nedirbantiems-ir-socialinę-paramą-gaunantiems-asmenims-modelio-sukūrimas-ir-įgyvendinimas“-2018-08-03.pdf
/2018-metai/Raštas-dėl-Lietuvos-socialinių-tyrimų-centro-2018-03-28.pdf
/2018-metai/Raštas-dėl-CPK-pakeitimų-2018-10-22.pdf
/2017-metai/Raštas-dėl-piniginės-paramos-nepasiturintiems-gyventojams-įstatymo-2017-11-07.pdf
/2017-metai/Raštas-dėl-gyvenamosios-vietos-deklaravimo-įstatymo-2017-12-18.pdf
/2016-metai/Raštas-dėl-sveiko-senėjimo-priemonės-2016-04-25.pdf
/2015-metai/Rštas-dėl-„Vyresnio-amžiaus-asmenų-motyvavimo-ir-savanoriškos-veiklos-skatinimo-2016-2020-m_-priemonių-plano“-ir-„Kompleksiškai-teikiamų-paslaugų-šeimai-2016-2020-m_-veiksmų-plano“2015-12-02.pdf
/2014-metai/Raštas-dėl-lėšų-skirtų-piniginei-paramai-panaudojimo-2014-09-17.pdf
/2014-metai/Raštas-dėl-bendradarviavimo-su-nevyriausibinėmis-organizacijomis-2014-09-18.pdf