Ar būsimi merai pajėgūs spręsti skurdo problemas?

Skurdo mažinimo tinklas > Naujienos > Be kategorijos > Ar būsimi merai pajėgūs spręsti skurdo problemas?
Autorius: NSMOT 2023-03-03 Komentarų: 0

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas platformoje „Žinau, ką renku” kandidatams
į merus uždavė klausimus apie planuojamas skurdo mažinimo priemones jų savivaldybėje.
Nepaisant to, kad viešumoje nuolat kalbama apie tai, kad skurdas ir socialinė atskirtis yra itin
opi problema, tik mažuma kandidatų pateikė atsakymus, kaip jie savo kompetencijų
ribose spręstų šią problemą. Pažymėtina, kad savivaldybė šioje srityje turi nemažai galių: jos
organizuoja socialines paslaugas, vykdo užimtumo didinimo programas, skirsto socialinę
piniginę paramą.
“Kalbant apie skurdą dalis kandidatų neigia šią problema, o pats problemos neigimas
indikuoja, kad iš esmės toks kandidatas nėra pajėgus spręsti šio iššūkio. Raginčiau
rinkėjus ypač atkreipti dėmesį, ar kandidatas supranta problemos mastą ir siūlo adekvačias
priemones”, – teigia Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė
Adomavičienė.
Klausiant kandidatų apie 3 konkrečias priemones skurdui mažinti, deja, dalis kandidatų
vardino nacionalinės politikos lygmens priemones, pavyzdžiui  PVM mažinimas maisto
produktams, prekybos centrų antkainių reguliavimas. Tai byloja, kad kandidatai neturi
aiškaus priemonių plano, kurį vykdytų užėmę mero postą.
Džiaugiamės, kad nemaža dalis kandidatų vis tik sugebėjo įvardinti konkrečias,
savivaldybės kompetencijos ribose taikytinas priemones, tai – individualizuotų socialinių
paslaugų plėtra, išmokų, kurios yra savivaldos kompetencijos ribose, ir būsto fondo plėtimas,
informavimas apie taikomas priemones, socialinių darbuotojų statuso stiprinimas.
Džiaugiamės, kad dalis kandidatų nevyriausybines organizacijas ketina intensyviau įtraukti į
pagalbos pažeidžiamoms grupėms teikimą.
Atsakant į klausimą, kaip kandidatai į merus padėtų žmonėms išaugus šildymo kaštams,
pagrindinės siūlomos priemonės buvo perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių (pvz.
saulės parkų statymas ant viešųjų pastatų), renovacija ir informavimas apie esamas pagalbos
priemones.

Kalbėdami apie įsiskolinimus antstoliams, kaip įsidarbinimo barjerą, didelė dalis kandidatų
pasisakė visai nematantys to kaip problemos. Kiti pritarė Nacionalinio skurdo mažinimo
organizacijų tinklo siūlymui, kad įsiskolinusiems asmenims būtina teikti specializuotas šeimos
ar asmens finansų valdymo paslaugas, kuomet socialiniai darbuotojai tarpininkauja tarp
asmens ir antstolio, padedama subalansuoti šeimos ar asmens biudžetus.
Žemėlapyje pasirinkę savivaldybę, matysite visus kandidatus į merus ir jų atsakymus į
klausimus.

Kontaktas: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vadovė, Telefonas – 8 668
76316

Parašykite komentarą